สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมฉายภาพยนต์ดราม่าเรื่อง "Letter of happiness"

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมฉายภาพยนต์ดราม่าเรื่อง "Letter of happiness" (ภาษารัสเซีย บรรยายไทย) โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ Iconsiam โดยมีจุดประสงค์ในการเผยแพร่ภาพยนต์จากประเทศรัสเซีย รวมถึงวัฒนธรรม และศิลปะ มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นักการทูต ข้าราชการระดับสูง ผู้มีชื่อเสียงในด้านวัฒนธรรม และศิลปะ สื่อมวลชน และครู อาจารย์ รวมถึง นักเรียน นิสิต นักศึกษา

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500