สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและจริงใจต่อครอบครัวและเพื่อนฝูงของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของอุบัติเหตุการยิงที่น่ากลัวในจังหวัดนครราชสีมา  สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียต้องการที่จะฟื้นฟูผู้บาดเจ็บที่ได้รับบาดเจ็บอย่างรวดเร็ว  หัวใจของเราอยู่กับคนไทย

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500