สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

เอกอัครราชทูตรัสเซียเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทย

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ฯพณฯ เยฟกินี โทมิคิน เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ได้เข้าพบ ฯพณฯ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทย

ในระหว่างการเข้าพบ ทั้งสองฝ่ายต่างแสดงความพึงพอใจกับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างรัสเซียและไทยที่เติบโตขึ้น

ทั้งนี้ ฯพณฯ นายเยฟกินีฯ ได้สนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นกับ ฯพณฯ นายวีระฯ ในหลายประเด็นเกี่ยวกับโครงการร่วมกันในขอบเขตของภาพยนตร์ การละคร วิจิตรศิลป์ และพิพิธภัณฑ์วิทยา

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500