สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมที่กรุงมอสโคว์ว่าด้วยความปลอดภัยระหว่างประเทศ

คณะผู้แทนกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยนำโดยพลเอกสมศักดิ์ รุ่งสิตา รองปลัดกระทรวงกลาโหมของไทย ได้เข้าร่วมการประชุมความมั่นคงระหว่างประเทศ ครั้งที่ 8 ที่กรุงมอสโคว์ ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2562

ในการนี้ ผู้แทนจากราชนาวีไทยได้กล่าวสุนทรพจน์ที่โต๊ะกลมเรื่อง “ความร่วมมือทางการทหารและความมั่นคงในภูมิภาค”

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500