สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

คณะผู้แทนหน่วยงานบังคับคดีของรัสเซียเดินทางเยือนกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2562 คณะผู้แทนรัสเซียนำด้วยโดยนายวลาดิเมียร์ โวโรนิน รองผู้อำนวยการหน่วยงานบังคับคดีแห่งสหพันธ์ ซึ่งเป็นรองหัวหน้าผู้บังคับคดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ได้เดินทางมาเยือนกรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับใช้คำพิพากษาทางแพ่งภายใต้วิทยาการที่สลับซับซ้อน

ในการนี้ นายวลาดิเมียร์ โวโรนิน บอกเล่าผู้เข้าร่วมประชุมต่างชาติเรื่องแนวทางใหม่ในการพัฒนากระบวนการบริหารในรัสเซีย โดยมีการใช้วิทยาการที่สลับซับซ้อนเพื่อกระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพ

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500