สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

คณะผู้แทน ปตท. เยือนรัสเซีย

เมื่อวันที่ 16-20 มีนาคม 2562 คณะผู้แทน ปตท. ซึ่งเป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจด้านน้ำมันและก๊าซ นำโดย นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการผู้จัดการ และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานและประธานกรรมการบริหาร ได้เดินทางเยือนกรุงมอสโคว์และนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ระหว่างที่พำนักที่รัสเซีย คณะผู้แทนจากไทยได้พบปะกับผู้นำบริษัทด้านการพลังงานของรัสเซียที่สำคัญ ได้แก่ รอสเนฟต์ ก๊าซปรอมเนฟต์ โนวาเทก และทำความคุ้นเคยกับการฝึกอบรมบุคลากรในอุตสาหกรรมพลังงานที่มหาวิทยาลัยเหมืองแร่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก สร้างความเคยชินกับนวัตกรรมที่มีความสลับซับซ้อนในสาขาพลังงานที่พัฒนาโดยกองทุนสโกลโกโว

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500