สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

เอกอัครราชทูตรัสเซียเข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ฯพณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้เข้าพบ ฯพณฯ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย

ในระหว่างการพบปะนั้น นายเยฟกินี โทมิคิน และ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ได้อภิปรายเกี่ยวกับสถานภาพและการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซีย-ไทย และแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องประเด็นปัญหาต่างๆ ระหว่างประเทศและในภูมิภาค

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500