สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

ผู้อำนวยการกองความร่วมมือเอเชียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียจัดการเจรจาที่กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ที่กรุงเทพฯ ได้มีการจัดให้มีการหารือระหว่าง ฯพณฯ นายอเล็กเซ โอฟชินนิคอฟ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือเอเชียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย และ ฯพณฯ นาย สุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศของไทย ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือรัสเซีย-ไทย ภายในเวทีที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลาง

นายโอฟชินนิคอฟ ยังได้พบปะกับ ฯพณฯ นายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา และ ฯพณฯ นายศศิวัต ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศของไทย เพื่ออภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับซีไอซีเอและอาเซ็มด้วย

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500