สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

เอกอัครราชทูตรัสเซียเข้าร่วมการทัศนศึกษาที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต 25 ท่านที่ได้รับแต่งตั้งให้ประจำที่กรุงเทพฯ รวมทั้ง ฯพณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ได้เดินทางเยือนจังหวัดพังงาและภูเก็ต ทั้งยังได้พบปะกับผู้ว่าราชการจังหวัดของทั้งสองจังหวัด

ในช่วงการเดินทางไปทัศนศึกษาที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศ คณะทูตได้เยือนโครงการที่สำคัญทางสังคมหลายแห่งภายใต้พระบรมราชูปถัมป์ มรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล และป่าชายเลน

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500