สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

เอกอัครราชทูตรัสเซียเข้าพบรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศของไทย

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ฯพณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้พบกับ ฯพณฯ นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย

ในระหว่างการหารือ ทั้งนายโทมิคินและนายอรรถยุทธ์ได้อภิปรายถึงการพัฒนาการเป็นคู่เจรจาระหว่างอาเซียน-รัสเซียต่อไป รวมทั้งอภิปรายกันในบริบทของการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยในปี 2562

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500