สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

เอกอัครราชทูตรัสเซียพบเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ฯพณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ได้เข้าพบ ฯพณฯ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ในระหว่างการหารือ นายโทมิคินและนายฐากรได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านรัฐและการพัฒนาความสัมพันธ์รัสเซีย-ไทยในสาขาเทคโนโลยีดิจิตอล กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500