สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

รัสเซียฉลองวันเอกราชแห่งชาติที่กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561ได้มีงานเลี้ยงรับรองชุมชนชาวรัสเซียที่อยู่นอกประเทศ ณ โรงแรมแชงกรีลา ผู้ที่เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในวันเอกภาพแห่งชาติได้แก่ ผู้แทนจากสหภาพคนร่วมชาติรัสเซียในประเทศไทย พระศาสนจักรออร์โธด็อกซ์รัสเซีย กงสุลกิตติมศักดิ์รัสเซียที่พัทยา ภูเก็ต และสมุย คนในแวดวงธุรกิจ ศูนย์วัฒนธรรมและการศึกษาต่างๆ เช่นเดียวกับบรรดาสมาชิกชาวรัสเซียพลัดถิ่นในประเทศไทยที่มีความมุ่งมั่นทางสังคมยิ่ง

ฯพณฯ คีริลล์ บาร์สกี เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยกล่าวสุนทรพจน์ต้อนรับ ตามด้วยพิธีมอบรางวัล โดยมอบประกาศนียบัตรแก่คณะกรรมการรัฐบาลรัสเซียว่าด้วยชาวรัสเซียที่พำนักอยู่นอกประเทศแก่นายอีวาน ชาราปอฟ นักเปียโนผู้มีพรสวรรค์ ครูสอนดนตรี และผู้สนับสนุนวัฒนธรรมรัสเซีย นายนิกิตา เดอคาช หัวหน้าสถานีโทรทัศน์ช่อง “เอเชียอเมซิง” และนายมิคาอิล เลียปิน ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย “มาทรีโอชกา” ซึ่งยังได้สอนภาษารัสเซียที่โรงเรียนนานาชาติเบิร์กเลย์และมหาวิทยาลัยกรุงเทพอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มพลเมืองรัสเซียได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเป็นพิเศษสำหรับการมีส่วนร่วมในการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะ กลุ่มดังกล่าวประกอบด้วยนายฟีโอดอร์ โอซาเรนอฟ ผู้ช่วยกงสุลกิตติมศักดิ์รัสเซียประจำจังหวัดชลบุรีและระยอง นางอิรินา โนวิโกวา ประธานสหภาพคนร่วมชาติรัสเซียในประเทศไทย เช่นเดียวกับพลเมืองรัสเซียอีกสองท่านที่พำนักที่ภูเก็ต ได้แก่ นางอิรินา โกรูเลนโก และนางเยฟกิเนีย ชุบ

ขอแสดงความยินดี ขอให้มีความสุขในวันเอกภาพแห่งชาติ!

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500