สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

เส้นทางที่ตั้งของสถานทูตรัสเซีย

ที่อยู่ของสถานทูต

 78 ถนนทรัพย์, สุรวงศ์, บางรัก, กรุงเทพฯ 10500

ซอย สันติภาพ ป้ายลูกศร "Visa Section"  

การขนส่งสาธารณะ

สถานีรถไฟใต้ดินที่ใกล้ที่สุด สถานี"สามย่าน"

สถานีที่ใกล้ที่สุด รถไฟฟ้า บีทีเอส สถานี"ช่องนนทรี"


     

ที่ติดต่อ

 

สถานเอกอัครราชทูต

ส่วนกงสุล

  โทรศัพท์
02 234-98-24
02 268-11-69

แฟกซ์
02 237-84-88

E-MAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์
02 234-20-12

แฟกซ์
02 268-11-66

E-MAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


  

กงสุลกิตติมศักดิ์ของรัสเซียในจังหวัดชลบุรีและระยอง

นาง พะงา วรรธนกุล
ที่อยู่
ชั้นแรก, รอยัลคลิฟแกรนด์รอยัลคลิฟบีช, 353 ถนนพระตำหนักพัทยา จ.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 03 825-03-63

 

กงสุลกิตติมศักดิ์ของรัสเซียในภูเก็ต, กระบี่และจังหวัดพังงา

นาย ศุภกิจ เจียราวานนท์
ที่อยู่
75/149, Patak Road, Chalong, Phuket, 83120
โทรศัพท์ / โทรสาร : 076 38-44-69

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500