สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

นายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียได้พบกับนายดอน ปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565  นายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย ได้พบกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย นายดอน ปรมัตถ์วินัย ในการประชุมนอกรอบในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่ 17  ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ในความร่วมมือทวิภาคี วาระต่างๆ ในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงแผนการทำงานในระดับภูมิภาค โดยเน้นไปที่การประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพในการประชุม

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500