สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซียนายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ (Sergey Lavrov) ได้สนทนาทางโทรศัพท์กับรองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย นาย ดอน ปรมัตถ์วินัย

ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันในประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคี ซึ่งรวมถึงการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของพลเมืองรัสเซียในประเทศไทย ตลอดจนประเด็นอื่นๆ ระดับภูมิภาค

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500