สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

 

วันนี้ 12 มิถุนายน ประเทศรัสเซียจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองวันชาติ หรือวันชาติรัสเซีย และเนื่องในโอกาสอันดีนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อพลเมืองชาวรัสเซียและเพื่อนร่วมชาติชาวรัสเซียที่พำนักอาศัยและทำงานอยู่ในประเทศไทย

ปีนี้เป็นปีที่พิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัสเซียและไทย ซึ่งได้เริ่มต้นขึ้นในระหว่างเหตุการณ์การเสด็จพระราชดำเนินเยือนจักรวรรดิรัสเซียในปี พ.ศ. 2440 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โดยจะมีการจัดงานรำลึกเพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบนี้ขึ้นมากมายทั้งในกรุงเทพฯและกรุงมอสโก

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานการแสดงนาฏศิลป์รัสเซียและไทยสมัยใหม่และแบบดั้งเดิม โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนต่าง ๆ ในการออกแบบท่าเต้น ซึ่งได้จัดขึ้นที่โรงละครแห่งชาติในกรุงเทพฯ ทั้งนี้ ทางพิพิธภัณฑ์เครมลินในกรุงมอสโกมีแผนที่จะจัดนิทรรศการที่นี่เป็นครั้งแรกในการจัดแสดงสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ซึ่งพิพิธภัณฑ์เครมลินจัดได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกของประเทศรัสเซีย โดยมีศิลปินจากรัสเซียเข้าร่วมงานในเทศกาลดนตรีและนาฏศิลป์กรุงเทพประจำปี

เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่ประเทศไทยเป็นพันธมิตรที่มีความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศรัสเซีย โดยประเทศของเรามีความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่มีข้อผูกมัด และไม่มีข้อพิพาททางการเมืองใดๆ ตลอดเวลาที่ผ่านมาที่อาจจะขัดขวางความก้าวหน้าในความร่วมมือของเรา ซึ่งแก่นแท้ของความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นดังกล่าวคือการเคารพในวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาของกันและกัน ตลอดจนแนวทางที่ไม่เลือกปฏิบัติต่อค่านิยมของแต่ละประเทศ

มีพัฒนาการในหลากหลายด้านที่มีแนวโน้มว่าจะช่วยพัฒนาปฏิสัมพันธ์ของเราต่อไป ซึ่งรวมถึงด้านเทคโนโลยีขั้นสูง ชีวภาพและอวกาศ การต่อเรือ การปกป้องสิ่งแวดล้อม การผลิตวัสดุก่อสร้าง การบิน เราเห็นศักยภาพในการส่งเสริมเครื่องมือทางการแพทย์ สินค้าเกษตร (ธัญพืช ปลา เนื้อวัว ผลิตภัณฑ์จากนม) เราได้สำรวจโอกาสใหม่ๆ ในการนำเข้าสินค้าไทยเพิ่มไปยังประเทศรัสเซีย การขยายการลงทุนจากประเทศรัสเซียในประเทศไทย โดยเฉพาะด้านไอที แม้จะมีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจอย่างมากจากมาตรการคว่ำบาตรประเทศรัสเซียโดยประเทศตะวันตก แต่เราต้องการแสดงความพร้อมเพื่อให้แน่ใจว่าปุ๋ยราคาถูกจะได้ส่งไปยังพันธมิตรชาวไทยอย่างต่อเนื่อง วัคซีนที่ผลิตในประเทศรัสเซียอย่างสปุตนิก วี (Sputnik V) และ สปุตนิก ไลท์ (Sputnik Lite) จะอยู่ในรายชื่อวัคซีนที่ประเทศไทยรับรอง ซึ่งจะช่วยให้ชาวรัสเซียที่ได้รับวัคซีนและสามารถเดินทางมายังประเทศไทยได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

ประเทศรัสเซียและไทยกำลังแสวงหาความร่วมมือร่วมกันที่สมดุลและไม่หยุดนิ่งในเวทีระดับโลกและความสัมพันธ์ในกรอบพหุภาคีระดับภูมิภาค ทั้งนี้นักการเมืองและนักธุรกิจระดับสูงจากประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศที่จัดขึ้นในประเทศรัสเซียอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานการประชุม St. Petersburg International Economic Forum และ Eastern Economic Forum

เราสนับสนุนให้ประเทศไทยได้เป็นประธานเอเปก (APEC) ในปี 2565 นี้ โดยเน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) รัสเซียมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดในวาระการประชุมเอเปกของไทยและได้แบ่งปันเป้าหมายในการส่งเสริมการฟื้นตัวหลังยุคโควิด-19 การรับประกันความมั่นคงปลอดภัย เร่งสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล การรับประกันความมั่นคงด้านอาหาร การปกป้องห่วงโซ่อุปทานเพื่อรักษาความเชื่อมโยง และนำความร่วมมือระดับภูมิภาคไปสู่ระดับใหม่ที่ดียิ่งขึ้น

ภายใต้กลไกการทำงานที่นำโดยอาเซียน เป้าหมายในความร่วมมือระหว่างรัสเซีย-ไทยได้มุ่งเน้นไปที่การเอาชนะความท้าทายระดับโลกจากเหตุการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านสุขภาพ การเชื่อมต่อการเดินทางให้กลับมาปกติอีกครั้ง และเนื่องด้วยปี 2565 นี้ เป็นปีที่ได้รับการประกาศให้เป็นปีแห่งความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างรัสเซียและอาเซียน ประเทศของเราแสดงให้เห็นถึงความสนใจร่วมกันที่เพิ่มมากขึ้นในด้านต่างๆ ซึ่งไม่เพียงแต่การผลิตวัคซีนและการวิจัยพลังงานสะอาด แต่ได้มีความสนใจร่วมกันในเชิงกลยุทธ์ เช่น การทำงานร่วมกันเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายที่กำลังเกิดขึ้น การสร้างอนาคตที่ยั่งยืน และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาปัตยกรรมในระดับภูมิภาคที่ได้รับการพัฒนาร่วมกันจากหลากหลายประเทศก็อยู่ในวาระเช่นกัน ตามแผนปฏิบัติการสำหรับช่วงปี 2564 2568 ระหว่างรัสเซียและอาเซียน อีกหนึ่งช่องทางในความร่วมมือรัสเซีย-อาเซียนและรัสเซีย-ไทย นั่นคือความร่วมมือกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียในกรอบความร่วมมือในความเป็นหุ้นส่วนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

รัฐบาลรัสเซียยังคงให้โอกาสในการศึกษาต่อในประเทศรัสเซียสำหรับนักศึกษาจากประเทศไทยที่มีความสามารถโดยแต่ละปีได้มอบทุนการศึกษา 50 ทุน ซึ่งราวๆ ฤดูใบไม้ร่วงปีนี้เราจะเปิดการคัดเลือกใหม่สำหรับนักศึกษา และนักเรียนที่สนใจที่จะเริ่มต้นการศึกษาในประเทศรัสเซียในปี 2566 ที่จะถึงนี้ ปีที่แล้วรัสเซียและไทยได้มีการจัดการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยขึ้นเป็นครั้งแรกที่จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือซึ่งกันและกันในการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2564 ประเทศของเรานั้นจะมีการประชุมร่วมกันเป็นครั้งที่ 3 ในด้านการศึกษาสำหรับผู้ที่มีพรสวรรค์และมีความสามารถโดดเด่นในการเรียน โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธาน

ด้วยข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งในประเทศรัสเซียและไทยที่ปัจจุบันค่อย ๆ ผ่อนคลายลง การท่องเที่ยวระหว่างทั้ง 2 ประเทศได้แสดงให้เห็นถึงสัญญาณของการฟื้นตัวเช่นกัน โดยในช่วงสามเดือนแรกของปีนี้มีชาวรัสเซียมากกว่า 50,000 คนเดินทางเข้ามายังประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว เมื่อฤดูกาลท่องเที่ยวใกล้จะกลับมา ประเทศไทยอาจจะได้เห็นชาวรัสเซียจำนวนมากเดินทางมาพักผ่อนที่นี่

เพื่อรองรับชาวรัสเซียที่กำลังจะมาเยือนประเทศไทยที่เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เราได้จัดพิธีเปิดสำนักงานสถานกงสุลกิตติมศักดิ์รัสเซียในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะให้บริการแก่ชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในสามจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ปัจจุบัน นอกจากสถานทูตรัสเซียในกรุงเทพฯ และสถานกงสุลใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตแล้ว เรายังมีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สามแห่งในเมืองพัทยา เกาะสมุย และจังหวัดเชียงใหม่

ผมมั่นใจว่าปีนี้มิตรภาพระหว่างรัสเซีย-ไทยจะแข็งแกร่งมากขึ้น ผมขอให้ทั้งสองประเทศของเรามีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุข มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองวันครบรอบ 125 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตรัสเซีย-ไทย ไปด้วยกันนะครับ

 

The article has been published by the Bangkok Post, Thairath, and Naewna newspapers

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500