สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ในปีนี้เป็นปีครบรอบ 25 ปี การประชุมสุดยอดของผู้นำของทวีปเอเชีย และยุโรป (กลุ่ม ASEM)

จากการเข้าร่วมของประเทศรัสเซียในปี 2553 นั้น ประเทศรัสเซียได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นในการพัฒนาความร่วมมือเชิงปฏิบัติการในด้านต่างๆ รวมถึงการดำเนินงานในโครงการด้านอุตสาหกรรมเฉพาะทาง และรัสเซียยังเป็นหนึ่งในการเป็นผู้ประสานงานของกลุ่ม ASEM (รัสเซียได้ดำเนินงานในหน้าที่นี้มาตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี 2562) เราตั้งเป้าในการทำงานเพื่อสร้างการเชื่อมต่อโครงข่ายภาคพื้นทวีปในทุกแง่มุม และเห็นได้จากการก่อตัวของยูเรเซียเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภูมิภาค

ในบรรดาโครงการริเริ่มของรัสเซียภายใต้กรอบของ ASEM ได้แก่ การประชุมระดับสูงเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างองค์กร (เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปี 2557) การประชุมของเจ้าหน้าที่การศึกษาระดับสูง (มอสโกว ปี 2559) รวมถึงการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยภาคฤดูร้อน (วลาดิวอสต็อก , ชิตา, อีร์คุตสค์, ปี ค.ศ. 2559).

โดยในปี 2562 นั้น เราได้เปิดตัวแพลตฟอร์มทางวิชาการในรูปแบบดิจิทัล เรียกว่า STIpot เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ที่ทำงานในด้านวิทยาศาสตร์ และการศึกษาของประเทศสมาชิก ASEM จนกระทั่งในปัจจุบันมีนักวิทยาศาสตร์ ครู และนักเรียนจากเอเชีย และยุโรปกว่า 2,500 คน ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว

ในช่วงเริ่มต้นของปี 2563 เราอยู่ท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประเทศรัสเซียได้เสนอที่จะสร้างเส้นทางการขนส่งสินค้าข้ามทวีปผ่านการขนส่งทางรถไฟ ในขณะเดียวกันเราก็เป็นหนึ่งในผู้ประสานงานของโครงการ ASEM และเสนอการใช้งานเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อนำไปใช้ในความร่วมมือด้านศุลกากร

หนึ่งในผลลัพธ์ของการประชุมเมื่อปีที่ผ่านมานั้น คือ ถ้อยแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศของ ASEM เกี่ยวกับปัญหาไวรัสโควิด-19 ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ประสานงานภูมิภาค (รัสเซีย สหภาพยุโรป เยอรมนี และสิงคโปร์) และประเทศกัมพูชาจะเป็นประธานในการประชุมสุดยอด ASEM ครั้งที่ 13 ซึ่งกำหนดไว้ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2564 นี้

ในบริบทของการเตรียมการประชุมในฐานะผู้นำดังกล่าวนั้น เราเห็นโอกาสที่ดีในการทำงานเชิงบวก และเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะหลังจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และสังคมหลังสิ้นสุดการระบาดครั้งใหญ่ของไวรัสโควิด-19 ประสบการณ์จริงที่รัสเซียนั้นได้สั่งสมมาในการรับมือกับโควิด-19 เป็นที่ต้องการของหลายรัฐในกลุ่ม ASEM โดยเราจะแบ่งปันความรู้ และความเชี่ยวชาญของเราในด้านนี้กับพันธมิตรของเราต่อไป

เราจะเสนอความริเริ่มที่สำคัญด้านมนุษยธรรมในปีนี้ผ่านการติดต่อโดยตรงกับกลุ่มอาสาสมัครของประเทศในกลุ่มเอเชีย และยุโรป เมื่อปีที่แล้วการเคลื่อนไหวด้านนี้ได้แสดงให้เห็น และยังคงมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับความท้าทายของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 1-2 มีนาคมที่ผ่านมานั้น. ได้มีการประชุมในรูปแบบวิดีโอทางไกลของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกลุ่ม ASEM และได้รับการสนับสนุนแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือในรูปแบบพหุภาคีในเชิงปฏิบัติอีกครั้ง

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500