สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก หรือ ESCAP ได้จัดการประชุมระดับภูมิภาคโดยมีหัวข้อว่า "เมืองและการขนส่ง: ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความยั่งยืน

 

เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก หรือ ESCAP ได้จัดการประชุมระดับภูมิภาคโดยมีหัวข้อว่า "เมืองและการขนส่ง: ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความยั่งยืน" โดยงานนี้ได้จัดขึ้นผ่านทางระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการความร่วมมือด้านเทคนิคจาก ESCAP โดยอาสาสมัครชาวรัสเซียด้วยเงินงบประมาณสมทบจากคณะกรรมการ

การประชุมดังกล่าวนั้นมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคธุรกิจ และภาควิชาการจากประเทศสมาชิก 30 ประเทศเข้าร่วม และมีผู้เข้าร่วมจากองค์กรระหว่างประเทศอีกจำนวนหนึ่ง ทางฝั่งรัสเซียนั้นได้มีผู้แทนจากกระทรวงคมนาคมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเข้าร่วมในการประชุม ตลอดจนแวดวงนักวิชาการและธุรกิจ โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองคาซาน Mr. Ilsur Metshin และนายกเทศมนตรีเมืองคาบารอฟสค์ Mr. Sergei Kravchuk กล่าวต้อนรับ

ผู้เข้าร่วมประชุมได้ถกปัญหาในเรื่องการคมนาคมในเมืองและได้จัดลำดับความสำคัญภายใต้ความร่วมมือจากองค์กร ESCAP เพื่อปรับปรุงระบบการขนส่งในเมืองให้เป็นไปตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

หลังการประชุมนั้นได้เปิดโอกาสให้มีการแสดงข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาการขนส่งผู้โดยสารในเมืองจากประเทศสมาชิก ESCAP เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลจากการประชุมจะนำไปเข้าสู่การประชุมในระดับรัฐมนตรีในองค์กร ESCAP ครั้งที่ 4 ในเรื่องการคมนาคม ซึ่งมีกำหนดการจะจัดขึ้นในวันที่ 14-17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นี้

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500