เมื่อวันที่ 23-26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาได้มีการประชุม Asia-Pacific Forum ครั้งที่ 8 โดยการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ ESCAP ในกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 23-26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาได้มีการประชุม Asia-Pacific Forum ครั้งที่ 8 โดยการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ ESCAP ในกรุงเทพฯ  

การประชุมครั้งนี้ได้มีผู้แทนกว่าพันคนจากประเทศสมาชิก คณะกรรมาธิการองค์กร และหน่วยงานของสหประชาชาติ สถาบันการเงินระหว่างประเทศและหน่วยงานวิจัยภาคสังคม
ในปีนี้การประชุมได้มุ่งเน้นไปที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามวาระปี ค.ศ. 2030 ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในบริบทของการต่อสู้สำหรับทุกประเทศต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระดับชาติอย่างกว้างขวางในการแก้ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และการปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงปัจจัยและผลกระทบเชิงลบของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลลัพธ์ของการประชุมครั้งนี้จะนำไปเป็นการทำงานสนับสนุนในระดับภูมิภาคและสำหรับการทำงานในการประชุมระดับสูงเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2021 ที่สำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติที่เมืองนิวยอร์ก

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500