คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมของเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (ESCAP, ก่อนปี 1974 เรียกว่า คณะกรรมการเศรษฐกิจเอเชียและตะวันออกไกลแห่งสหประชาชาติ) ได้รับการจัดตั้งในการประชุมสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาติ ครั้งที่ 4 เมื่อ 28 มีนาคม 1947 สำนักงานใหญ่ของเอสแคป ตั้งอยู่ ณ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางชามฉัด อัคตาร์ (ปากีสถาน) ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการผู้มีอำนาจเต็มของเอสแคป เข้ารับตำแหน่งเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ 2014

ทั้งนี้ลักษณะหน้าที่ของเอแคป ถือเป็นองค์กรที่มีความเป็นสากลในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

คณะกรรมการมีหน้าที่เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยผ่านความร่วมมือระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค

องค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบไปด้วยประเทศจำนวน 53 ประเทศ ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและ 9 เขต ที่มีสถานภาพร่วมกับเหล่าสมาชิก (แต่ไม่สามารถเข้าร่วมตัดสินใจกับเหล่าคณะกรรมการได้) เอสแคป ถือเป็นคณะกรรมการที่มีขนาดใหญ่จากห้าคณะกรรมของภูมิภาคต่างๆแห่งสหประชาชาติ ในแง่ของภูมิศาสตร์และประชากรต่างๆ

ประเทศรัสเซีย ที่ช่วงแรกเริ่มยังคงเป็นเพียงสมาชิกนอกภูมิภาค เมื่อปี 1995 จึงได้รับสถานะภาพเป็นสมาชิกในภูมิภาคของเอสแคป และเข้าร่วมในส่วนกฏหมายระหว่างประเทศของคณะกรรมการอีกด้วย

หน่วยงานสูงสุด - การประชุมการประชุมประจำปีของคณะกรรมการ การตัดสินใจของรูปแบบกรอบยุทธศาสตร์สำหรับการทำงานของโครงการเอสแคป รวมถึงโปรแกรมการทำงานและงบประมาณที่แก้ไขการประเมินงานต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลาและเป็นตัวแทนของความท้าทายที่สำคัญของทิศทางต่างๆในอนาคตอันใกล้

ประเด็นที่เกี่ยวข้องในความร่วมมือข้ามภาครับผิดชอบโดยคณะกรรมการคณะกรรมการภาค ทั้ง 9 ภาค:

 1. คณะกรรมการด้านพลังงาน;
 2. คณะกรรมการด้านนโยบายเศรษฐกิจมหาภาค, ด้านการบรรเทาความยากจนและการพัฒนาทางด้านการเงิน;
 3. คณะกรรมการด้านการค้าและการลงทุน;
 4. คณะกรรมการด้านการขนส่ง;
 5. คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา;
 6. คณะกรรมการด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและโทรคมนาคม, ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ;
 7. คณะกรรมการด้านการบรรเทาปัญหาความยากจน;
 8. คณะกรรมการด้านการพัฒนาสังคม;
 9. คณะกรรมการด้านสถิติ.

การประชุมของคณะกรรมการจะมีขึ้นทุกสองปี ส่วนในระหว่างช่วงก่อนวาระการประชุมจะมีการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี การประชุมระดับกลุ่มทำงาน หน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น

ในส่วนของประเด็นแผนการจัดการ การบริหารและงบประมาณต่างๆ จะเป็นการตัดสินในส่วนของคณะกรรมการด้านการปรึกษา ที่ถือเป็นตัวแทนถาวรของเอสแคป และการประชุมที่มีขึ้นจะอยู่บนพื้นฐานของการจัดการ

ส่วนโครงสร้างของสำนักเลขาธิการจะประกอบไปด้วย 5 สำนักอนุภูมิภาค: 

 • ส่วนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งที่ อินชอน; 
 • ส่วนของภูมิภาคเอเชียเหนือและเอเชียกลาง ตั้งที่ อัลมาตี้;
 • ส่วนของกลุ่มประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟิก ตั้งที่ ฟิจิ;
 • ส่วนของกลุ่มภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งที่ นิวเดลี;
 • ส่วนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งที่ กรุงเทพมหานคร (รวมถึงเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่เลขาธิการ).

ประเทศรัสเซียเข้าร่วมกลุ่มเนื่องด้วยเป็นส่วนร่วมในกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เอเชียกลาง

นอกจากนี้แล้วรวมถึงภายใต้การนำของคณะกรรม 5 สำนักภูมิภาค เช่น ศูนย์เอเชียแปซิฟิก ด้านการส่งต่อทางเทคโนโลยี (กรุงนิวเดลี) ศูนย์ด้านการลดปัญหาความยากจนโดยการพัฒนาการผลิตและสนับสนุนด้านวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (เมืองโบกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย) สถาบันทางสถิติ เพื่อเอเชียและมหาสมุทรแปซิฟิก (เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น) ศูนย์วิศวกรรมเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน (กรุงปักกิ่ง) และศูนย์ ICT ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (กรุงโซล) ศูนย์เอเชียแปซิฟิกสำหรับการจัดการข้อมูลภัยพิบัติ (เตหะราน)

การจัดสรรงบประมาณของเอสแคปสำหรับปี 2016-2017 อยู่ที่ประมาณ 100.75 ล้านดอลลาห์สหรัฐ นอกจากนี้แล้ว เอสแคปยังได้รับงบสนับสนุนกิจกรรมจากภายนอก เช่น จากกลุ่มประเทศต่างๆ (โดยทั่วไปได้รับจากประเทศ เกาหลีใต้ รัสเซีย จีน ญี่ปุ่นและอินเดีย) อีกทั้งยังรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ

สำหรับประเทศรัสเซียได้มีความร่วมมือกับทางคณะกรรมการในฐานะหนึ่งในประเทศตามแนวนโยบายการต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่เน้นการเสริมสร้างสถานะภาพของรัสเซียในเอเชียแปซิฟิก ดังที่ว่าขยายความร่วมมือในด้านการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค มีปฎิสัมพันธ์กับเอสแคปสำหรับการกระจายการลงทุน สร้างความทันสมัยและความซับซ้อนขึ้นให้กับเศรษฐกิจแบบเดิม และรวมถึงการบูรณาเข้าสู่ตลาดในภูมิภาค (โดยรัสเซียจัดลำดับสู่เขตไซบีเรียและตะวันออกไกล)

จากปี 2009 ประเทศรัสเซียได้มอบเงินสนับสนุนโดยความสมัครใจแก่เอสแคปจำนวน 1.2 ล้านดอลลาห์สหรัฐ เงินเหล่านี้ดำเนินการหรือมีความก้าวหน้าเกี่ยวกับโครงการกว่าสี่สิบโครงการ สำหรับความช่วยเหลือด้านเทคนิค

เมื่อ มิถุนายน ปี 2015 มีการเยือนประเทศรัสเซียครั้งแรกของ นางชามฉัด อัคตาร์ เลขาธิการเอสแคป ตามคำเชิญของทางรัสเซีย โดยท่านเลขาธิการได้ให้การเข้าร่วมการประชุมเศรษฐกิจแห่งนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ครั้งที่ 9 ที่จัดขึ้น และได้พบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างเทศรัสเซีย นายซีรเกย์ ลาฟรอฟ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรัสเซีย นายอเล็กซานเดอร์ โนวัค ทุกฝ่ายแลกเปลี่ยนแนวโน้มความร่วมมือต่างๆของรัสเซียกับคณะกรรมการเอสแคป ในขอบเขตของความร่วมมือ เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระดับภูมิภาคและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเชื่อมโยง การอำนวยความสะดวกทางการค้า ความร่วมมือต่างๆในประเด็นด้านการจัดเก็บภาษีและการเงิน มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างเอสแคปและคณะกรรมการพลังงานไฟฟ้าของประเทศเครือรัฐเอกราช


ผู้แทนฝ่ายรัสเซียในเอสแคป:

นาย คีริลล์ มิฮัยโลวิช บาร์สกี้

เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธรัฐรัสเซียประจำราชอาณาจักรไทย

ผู้แทนถาวรของสหพันธรัฐรัสเซียประจำเอสแคปแห่งสหประชาชาติ

อเล็กซานเดอร์ เกลโบวิช สมีรโนฟ 

อักครราชทูตที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย

รองผู้แทนถาวรของสหพันธรัฐรัสเซียประจำเอสแคปสแห่งหประชาชาติ


 

การปฏิรูปโครงสร้างการประชุมของเอสแคป

ในปี 2008 คณะกรรมการเอสแคปได้รับมติ 64/1 ที่พิจารณาอนุมัติโครงสร้างการประชุมปัจจุบันของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) โดยมติเรียกร้องให้มีการถือครองในระหว่างการประชุมที่ 67 และ 69 ของคณะกรรมการตามลำดับระยะกลางและตรวจสอบขั้นสุดท้ายของโครงสร้างการประชุม

แผนงานเกี่ยวการปฏิรูปได้มีการดำเนินงานมาแล้วสองปี เมื่อครั้งการประชุมเอสแคปครั้งที่ 69 (ข้อมติ 69/1) สำนักงานคณะกรรมการได้ตัดสินใจเกี่ยวกับความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาแก้ไขโครงสร้างที่มีอยู่ในการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมด้วยการเริ่มเจรจาต่อรองถึงสิ่งที่เกี่ยวข้อง

เป็นผลให้การประชุมครั้งที่ 71 ของเอสแคปมีข้อมติ 71/1 ว่าด้วย "การปรับโครงสร้างการประชุมของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับวาระการประชุมที่เกิดขึ้นใหม่สำหรับการพัฒนาหลังปี 2015"

ในส่วนของแผนการปฏิรูปที่ได้รับการพิจารณาแล้วคือ

 • การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านพลังงาน;
 • เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยี คณะกรรมการสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ;
 • เปลี่ยนคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจมหภาค, การลดความยากจนและคณะกรรมการพัฒนาร่วมเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจมหภาค, ความยากจนและการเงินเพื่อการพัฒนา

เป็นผลให้โครงสร้างใหม่ของคณะกรรมการได้มีการแยกย่อยออกเป็น 9 คณะกรรมการ ดังต่อไปนี้:  

 1. คณะกรรมการด้านพลังงาน;
 2. คณะกรรมการด้านนโยบายเศรษฐกิจมหภาค การต่อสู้กับปัญหาความยากจนและการพัฒนาทางการเงิน;
 3. คณะกรรมการด้านการค้าและการลงทุน;
 4. คณะกรรมการด้านการขนส่ง;
 5. คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา;
 6. คณะกรรมการด้านสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรม;
 7. คณะกรรมด้านการเกี่ยวกับการลดภัยพิบัติ;
 8. คณะกรรมการด้านการพัฒนาสังคม;
 9. คณะกรรมการด้านสถิติ.

การประชุมของคณะกรรมการจะจัดให้มีขึ้นทุกสองปี เป็นเวลาวสามวันในแต่ละการประชุม หากจำเป็นอาจจะมีประชุมร่วมกันของคณะกรรมการด้านต่างๆเพื่อหารือในประเด็นตที่เกี่ยวข้องระหว่างกัน ในกรณีพิเศษหากว่าหัวข้อประชุมกลายเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาค คณะกรรมการอาจร้องขอให้คณะกรรมการส่งต่อไปในการประชุมปีที่แทรกระหว่างปีได้

ในเวลาเดียวกันตั้งแต่ปี 2016 คณะกรรมการสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมคณะกรรมการในการขนส่ง คณะกรรมการพัฒนาสังคม คณะกรรมการสถิติ คณะกรรมการว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาจะมีการประชุมในปีคู่

ส่วนคณะกรรมการด้านนโยบายเศรษฐกิจมหภาค การต่อสู้กับปัญหาความยากจนและการพัฒนาทางการเงิน คณะกรรมการว่าด้วยการค้าและการลงทุน คณะกรรมการในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ คณะกรรมการพลังงาน - ในปีคี่ (ตามลำดับตั้งแต่ 2017)

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการมีดังต่อไปนี้:  

 • ทบทวนและวิเคราะห์แนวโน้มในระดับภูมิภาค;  
 • ระบุในการหารือกับประเทศสมาชิก จัดลำดับความสำคัญหน้าที่ของกลุ่มและประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางในระดับภูมิภาคโดยคำนึงถึงด้านการพิจารณาอนุภูมิภาค;  
 • ส่งเสริมการเจรจาในระดับภูมิภาค รวมถึงการทำงานร่วมกันอนุภูมิภาคของตนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับนโยบายและแผนการ;  
 • หน้าที่ในการพิจารณาร่วมกันในระดับภูมิภาคสิ่งเป็นปัจจัยการผลิตกระบวนการทั่วโลก และส่งเสริมการดำเนินงานการติดตามในระดับภูมิภาค;  
 • เสนอเรื่องหรือประเด็นปัญหาเพื่อพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการ ในสิ่งที่เป็นพื้นฐานสำหรับความเป็นไปได้ของมติการแก้ไข;  
 • ติดตามการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการ;  
 • ส่งเสริมวิธีการที่ขึ้นอยู่บนพื้นฐานความร่วมมือ เพื่อรับมือกับความท้าทายในการพัฒนาของภูมิภาคระหว่างรัฐบาลและภาคประชาชน สังคม ภาคเอกชนและสหประชาชาติ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ ในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค

นอกจากนี้ในหน้าที่การทำงานส่วนของขอบเขตต่างๆ คือคณะกรรมการที่กำกับดูแลงานของสำนักเลขาธิการ รวมทั้งสถาบันการศึกษาในแต่ละภูมิภาค ด้านการศึกษาทบทวนกรอบยุทธศาสตร์เสนอและแผนงานของการทำงานดังกล่าว

องค์ประกอบใหม่ในการทำงานของคณะกรรมการคือความรับผิดชอบงานในขอบเขตต่อไปนี้:  

 • การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับความตกลงระหว่างประเทศ รวมถึงเป้าหมายการพัฒนารวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ;  
 • การลดความยากจนและสร้างความมั่นคงในการบูรณาการและสนับสนุนความสมดุลของทั้งสามเสาหลักเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน;  
 • สร้างความเสมอภาคทางเพศ;  
 • ให้ความสำคัญของประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่น้อยที่สุด ประเทศกำลังพัฒนาและกลุ่มหมู่เกาะเล็ก ๆ ที่รัฐกำลังพัฒนาขึ้น

คณะกรรมการแต่ละคนได้รับการอนุมัติเงื่อนไขของประเด็นหลักที่สามารถเสริมได้ตามความจำเป็น

ที่สำคัญที่สุดและที่สำคัญสำหรับรัสเซียกับสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง คือการมีส่วนในโครงสร้างของคณะกรรมการ คณะกรรมการใหม่เกี่ยวกับด้านพลังงาน ในวักิจกรรมด้านพลังงาน มีการดำเนินการตามกรอบของแผนงานส่วนย่อยด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาซึ่งบริหารงานโดยคณะกรรมการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

การจัดตั้งคณะกรรมการพลังงานนำมาซึ่งสิ่งที่เกี่ยวกับการควบรวมกิจกรรมและการปรับโครงสร้างของวาระการประชุมระดับภูมิภาคในด้านนี้ในลักษณะที่ครอบคลุมถึงแผนการแยกต่างหาก (จะรวมถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วทางด้านความมั่นคงด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้น และการจัดการการใช้ทรัพยากรพลังงานเช่นเดียวกันรวมถึงพลังงานเรื่องใหม่) เช่น เครือข่ายพลังงาน) ทั้งหมดนี้เพื่อประเด็นด้านพลังงานโดยเฉพาะ

นอกเหนือจากการปรับโครงสร้างของคณะกรรมการและการจัดการเรื่องของวาระการประชุมของเหล่าคณะกรรมการ

มีการประชุมของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี ประชุมในเนื้อหาหลักจากการคัดเลือกจากประเทศสมาชิก ซึ่งแต่ละครั้งประกอบด้วยส่วนเจ้าหน้าที่ระดับสูงตาม ด้วยส่วนรัฐมนตรี การประชุมที่จะมีขึ้นในช่วงเวลาไม่เกินห้าวันทำการ

การประชุมของหน่วยงานพิเศษเกี่ยวกับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกทางทะเล และประเทศในกลุ่มหมู่เกาะแปซิฟิก จะมีการดำเนินการภายในวันเดียว ในส่วนของระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ก่อนที่จะมีการประชุมปกติของหน่วยงานพิเศษ ถือให้มีหนึ่งวันประชุมเตรียมการ

คณะกรรมการอาจจะจัดประชุมรัฐมนตรีพิเศษและการประชุมระหว่างรัฐบาลอื่น ๆ ในประเด็นที่เฉพาะเจาะจงและตัดข้ามในจำนวนไม่เกินหกครั้งต่อปี และระยะเวลาทั้งหมดของการประชุมจะต้องไม่เกิน 20 วัน

ในปีที่ผ่านเมื่อมีการประชุมรัฐมนตรีหรือการประชุมระหว่างรัฐบาลในประเด็นที่พูดคุยกันตามปกติในคณะกรรมการ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องไม่จำเป็นต้องดำเนินการ

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงานในระดับภูมิภาคเอสแคป:

 • ศูนย์การถ่ายโอนเทคโนโลยีในเอเชียและแปซิฟิก;  
 • ศูนย์เพื่อการลดปัญหาความยากจนผ่านการเกษตรแบบยั่งยืน;  
 • สถาบันสถิติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก;  
 • ศูนย์กลการเกษตรที่ยั่งยืน;  
 • และศูนย์ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาในเอเชียแปซิฟิก

มติ 71/1 เชิญคณะกรรมการบริหารของสถาบันระดับภูมิภาคในการประชุมปกติเพื่อทบทวนบทบัญญัติเรียกว่าสำนักงานภูมิภาคเพื่อที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้:

 • ยกเลิกคณะกรรมการทางเทคนิคของสำนักงานภูมิภาคในส่วนที่มีอยู่;  
 • รับรองสภาปกครองประเทศสมาชิกโดยตัวแทนของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง;  
 • จากความเป็นจริงที่ว่าสำนักงานภูมิภาคจะได้รับทุนส่วนใหญ่เพื่อทรัพยากรและการเพิ่มเติมงบประมาณ;  
 • ให้การรับรองการพัฒนาความสามารถของเหล่าสำนักงานภูมิภาคเพื่อการให้ความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพต่อประเทศสมาชิก

การพิจารณาบทบัญญัติของการแก้ไขจะถูกส่งเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมเอสแคปครั้งที่ 72 (พฤษภาคม 2016)

ทุกห้าปีที่การประชุมของคณะกรรมาธิการจะพิจารณา "สิ่งที่จำเป็นที่จะรักษาความสัมพันธ์ของกิจกรรมและเรื่องทางการเงิน" ของแต่ละสำนักงานภูมิภาค ยิ่งไปกว่านี้จุดเริ่มต้นและระยะเวลาของการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับปีของการก่อตั้งของพวกเขา

มติ 71/1 จะถูกบันทึกไว้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้แทนถาวรเอสแคป เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานนั้นเหมาะสมกับการควบคุมโดยรัฐสมาชิกทุกด้านของคณะกรรมการและเลขาธิการเช่นกัน นอกจากนี้ที่ประชุมป็นถูกใช้เป็นเวทีในการทำงานแก้ไขปัญหาต่างๆ ก่อนที่คณะกรรมการและการลงความคิดเห็นหรือตัดสินในเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบที่มีความจำเป็น ถือเป็นอันเสร็จสิ้นหน้าที่

คณะกรรมการที่ปรึกษาอาจถ้าจำเป็นสร้างกลุ่มการทำงานของตัวเองในการแก้ไขปัญหาที่เฉพาะเจาะจง จำนวนของการประชุมอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการที่ปรึกษาในปฏิทินปีจะต้องไม่น้อยกว่า 6 ครั้งและไม่เกิน 12 ครั้ง สำหรับการปรึกษาและหารือทั้งนี้รูปแบบไม่เป็นทางการจะไม่มีการจำกัด. 

การแปลงโครงสร้างการประชุมของเอสแคป มุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างประสิทธิภาพและการมีประสิทธิผลของคณะกรรมการ รวมถึงโครงสร้างการปรับปรุงให้ดีมากขึ้นที่มีความสอดคล้องกับภะงาน สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองความต้องการของประเทศสมาชิกในบริบทของวาระการประชุมสำหรับการพัฒนาตั้งแต่หลังปี 2015 ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้จะมีการสำรวจความมีประสิทธิภาพและผลการดำเนินงานของแผนงานดังกล่าวข้างต้น ของการปฏิรูปในการประชุมของเอสแคปครั้งที่ 7 ที่จะมีขึ้นในเดือน พฤษภาคม 2017

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500