ค่าธรรมเนียมของกงสุลทั้งหมด เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและค่าใช้จ่ายเป็นเงินบาทไทยด้วยเงินสดก่อนการให้บริการ อัตราแลกเปลี่ยนมีการปรับเปลี่ยนทุกวัน ค่าธรรมเนียมการจ่ายไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลตอบแทน

ค่าใช้จ่ายอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับคณะกรรมการการดำเนินการด้านกงสุล

 

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500