สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

 

ชั่วโมงการทำงานของฝ่ายกงสุลของสถานทูตรัสเซียในประเทศไทย 

  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
ชั่วโมงทำงาน 9:00 -
11:45
9:00 -
11:45
- 9:00 -
11:45
9:00 -
11:45
ชั่วโมงเยี่ยมชม 9:00 -
16:00
9:00 -
15:00
9:00 -
15:00
9:00 -
15:00


* พุธ – ไม่รับยื่นเอกสาร (เข้าชมโดยการนัดหมายเท่านั้น)

* ปิดวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการของรัสเซีย

 


 

ที่อยู่ของส่วนกงสุล:

 

78, ทรัพย์ ถ. สุรวงศ์, บางรัก, กรุงเทพฯ 10500. ซอย สันติภาพ ป้ายลูกศร "Visa Section"

 

   โทรศัพท์: 02 234-20-12 Fax: 02 268-11-66

 

 

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500