สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

นายเยฟกินี โทมิคิน

ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตแห่งสหพันธรัฐรัสเซียประจำราชอาณาจักรไทย

ผู้แทนถาวรคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป)

ณ กรุงเทพฯ

 

เกิดเมื่อปี 1966 (พ.ศ. 2509)

สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเลนินกราด (เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) เมื่อปี 1989 (พ.ศ. 2532)

ปี 1990 (พ.ศ. 2533) เริ่มปฏิบัติงานด้านการทูตของรัสเซีย เคยดำรงตำแหน่งมากมายที่กระทรวงการต่างประเทศและในต่างประเทศ

ปี 2007 - 2009 (พ.ศ. 2550 – 2552) – รองผู้อำนวยการกรมเอเชียที่หนึ่ง

ปี 2009 - 2016 (พ.ศ. 2552 – 2559) – อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศจีน

ปี 2016 – 2018 (พ.ศ. 2559 – 2561) – เอกอัครราชทูตผู้แทนพิเศษประจำกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2018 (พ.ศ. 2561) ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธรัฐรัสเซียประจำราชอาณาจักรไทยและผู้แทนถาวรคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ณ กรุงเทพฯ

ลำดับชั้นทางการทูต : ทูตสามัญและผู้มีอำนาจเต็มชั้นหนึ่ง

เชี่ยวชาญภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

สมรสแล้ว มีบุตรชายสามคน

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500