สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

ตามที่มีเหตุการณ์ขีปนาวุธตกในพื้นที่ของประเทศโปแลนด์เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งไม่ไกลจากเส้นเขตแดนของประเทศยูเครนและโปแลนด์ กระทรวงกลาโหมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียได้ชี้แจงอย่างชัดเจนแล้วว่ากองทัพรัสเซียไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้

ตามที่ได้ทราบข้อมูลจากสื่อต่างๆ ต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ โดยเฉพาะจากประเทศสมาชิกนาโต้ เราพบว่าเป็นข้อมูลที่ปราศจากการวิเคราะห์ถึงความเป็นจริงของเหตุการณ์ดังกล่าว และสื่อต่างๆ ได้พยายามเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่มีมูลความจริง ฝ่ายตะวันตกได้สร้างข้อกล่าวหาขึ้นมาโดยไร้เหตุผล ซึ่งเราเชื่อว่าเดี๋ยวข้อกล่าวหานี้ก็จะเงียบไป เราได้เห็นความพยายามจากฝ่ายตะวันตกที่ต้องการทำให้เกิดการรณรงค์แนวคิดต่อต้านรัสเซียและได้เห็นถึงความรวดเร็วของรัฐบาลเคียฟในความพยายามหาเรื่องมากล่าวหารัสเซียและขอการสนับสนุนจากฝ่ายตะวันตก ซึ่งการบริหารประเทศของเซเลนสกี้เองเริ่มทำให้ประเทศในตะวันตกเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้เบื้องต้นได้ชี้ว่าเกิดมาจากในประเทศยูเครน และเราเชื่อมั่นว่าการสืบสวนเหตุการณ์นี้อย่างเป็นกลาง และสามารถทำให้สาธารณชนได้รับทราบความจริงของเหตุการณ์นี้ 

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500