สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

เรียนท่านเลขาธิการ และเพื่อนร่วมงานทุกท่าน

เราขอแสดงความยินดีกับองค์กรของเราเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี – “Silver Jubilee” – ขององค์กรสมาคมแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA) ตลอดเวลายี่สิบห้าปีที่ผ่านมาสมาคมได้ริเริ่มการเป็นเวทีพหุภาคีที่มีประสิทธิภาพเพื่อความร่วมมือในพื้นที่มหาสมุทรอินเดีย ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคในด้านความปลอดภัยและการพัฒนาที่ยั่งยืน

เราขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนประเทศรัสเซียในการเสนอตัวเข้าร่วมเป็นคู่เจรจาซึ่งเสนอขึ้นโดยสมาชิก IORA ทั้งหมด ประเทศของเราพร้อมที่จะร่วมมือในด้านต่างๆ รวมถึงการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 และสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีเสถียรภาพ

รัสเซียได้ให้ความสนใจที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ได้ผลอันเป็นประโยชน์ตามหลักการของความเสมอภาคและการเคารพผลประโยชน์ซึ่งกันและกันที่ชอบด้วยกฎหมายของแต่ละรัฐ เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์เป็นส่วนสำคัญของความก้าวหน้าต่อไปและเป็นการพัฒนาในระดับภูมิภาคเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายจากปัจจัยภายนอกในอนาคต

เพื่อความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง และความสำเร็จครั้งใหม่ในงานของเรา!

เราขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันของสมาคมแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA)

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500