สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยและสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศรัสเซียขอแจ้งประกาศการประกวดโลโก้สำหรับวันครบรอบ 125 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างประเทศรัสเซียและไทย ความตั้งใจในการประกวดครั้งนี้ คือ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือที่ครอบคลุมระหว่างทั้งสองประเทศและการมีส่วนร่วมโดยตรงของพลเมืองรัสเซียและไทยในการเฉลิมฉลองวันสำคัญนี้

วัตถุประสงค์ของการประกวด คือ เพื่อเลือกโลโก้ที่น่าจดจำ เข้าใจง่าย และมีความโดดเด่นในวันครบรอบ 125 ปีแห่งมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างสองประเทศ โลโก้ควรมีลักษณะและรูปภาพที่เข้าใจได้ง่ายสำหรับชาวรัสเซียและชาวไทย โดยโลโก้อาจจะมีชื่อรัฐและคำอื่นๆ จากทั้งสองภาษาได้

เงื่อนไขการแข่งขัน ส่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนถึง 1 ตุลาคม 2564

ผลการแข่งขันจะประกาศในเดือนพฤศจิกายน 2564 บนเว็บไซต์ของสถานทูตรัสเซียและไทย ผู้ชนะจะได้รับรางวัลโดยผู้แทนจากกระทรวงต่างประเทศของทั้งสองประเทศ

การออกแบบสามารถส่งในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ PDF หรือ JPEG ได้ที่ทั้งสองอีเมล์ต่อไปนี้ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดย LOGO ต้องพร้อมระบุชื่อผู้เขียน นามสกุล ข้อมูลติดต่อ (E-Mail) ตลอดจนคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับแนวคิด

โดยโลโก้ที่ชนะการประกวดจะได้ใช้เป็นสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการสำหรับกิจกรรมตลอดปี 2565 ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล

เกณฑ์การประเมินผลงาน:

· ความเกี่ยวข้องกับหัวข้อ โลโก้ต้องสอดคล้องกับชุดงาน

· เอกลักษณ์และความคิดริเริ่ม โลโก้ไม่ควรเชื่อมโยงกับโลโก้ที่เคยมีอยู่แล้ว

· ง่ายต่อการรับรู้ โลโก้ต้องเข้าใจได้ง่ายคนทั่วไป

· การปรับขนาดและการขยายโลโก้ให้ใหญ่ขึ้นจะต้องทำได้โดยไม่สูญเสียคุณภาพของโลโก้

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่สามารถขอคืนได้ เอกสารที่ส่งมาจะต้องไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้สร้างโลโก้ที่ชนะการประกวดจะต้องให้ใช้ลิขสิทธิ์สำหรับโลโก้นั้นโดยสมัครใจ ผู้สร้างโลโก้ที่ชนะการประกวดอาจถูกขอให้เปลี่ยนรูปแบบของไฟล์ที่ส่งมาในภายหลังได้

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500