สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศรัสเซียมีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากมาย

ในคำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศรัสเซีย (Russian Universities Guide) คุณจะได้รับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเรียนการสอนในประเทศรัสเซียสำหรับการศึกษาขั้นสูง

และข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศรัสเซีย

ในหน้าเว็ปไซต์ของแต่ละสถาบันจะมีข้อมูลของการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน, ปริญญาโท หรือ การศึกษาที่เน้นไปด้านการทำวิจัย และอื่นๆ อีกมากมาย

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500