สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

มหาวิทยาลัยในประเทศรัสเซียนั้นมีรูปแบบการศึกษาอยู่หลากหลายแบบ โดยแบบแรก คือการเรียนเต็มเวลา (Full time) ซึ่งมีจำเป็นที่จะต้องเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยตามตารางเรียนที่กำหนดไว้ ส่วนแบบที่สอง จะเป็นการเรียนในช่วงเย็น (Evening time) ซึ่งจะเป็นการเข้าเรียนในช่วงเวลาตอนเย็นในวันธรรมดา และเรียนเต็มเวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์ สำหรับแบบที่สามนั้นจะเป็นการเรียนแบบบางเวลา (Part time) โดยการเรียนแบบนี้สามารถเรียนได้จากที่บ้านโดยมีการเรียนการสอนผ่านวีดีโอตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ แล้วเข้าสอบตามวัน และเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ โดยในการศึกษาชั้นสูงของประเทศรัสเซียนั้นจะแบ่งไว้หลายแบบ เช่น ระดับปริญญาตรี, ระดับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน, และปริญญาโท รวมถึง การศึกษาชั้นสูงที่เน้นไปทางสายอาชีพนั้นๆ เพียงคุณเริ่มเข้ามาเรียนภารัสเซียก่อนเข้าเรียน คุณก็สามารถเรียนในประเทศรัสเซียได้ไม่ยาก

คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 

 

 

 

 

 

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500