การประชุมประจำปีของหอการค้าไทย – รัสเซีย

ในวันที่ 27 เมษายน 2015 มีการจัดประชุมประจำปี หอการค้าไทย-รัสเซีย (TRCC) ขึ้น หอการค้าไทย-รัสเซียก่อตั้งมาเป็นเวลา 15 ปี มีการดำเนินกิจกรรมกับนานาประเทศอย่างต่อเนื่อง และมีความสำคัญต่อการพัฒนาการค้าในรูปแบบทวิภาคีกับประเทศรัสเซีย ผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยสมาชิกของทางหอการค้าไทย-รัสเซีย ผู้เข้าร่วมจากหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย ประธานหอการค้าต่างประเทศของไทย และเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย นาย คิริล บาร์สกี้ 

ในการประชุม เอกอัครราชทูตรัสเซียขอให้ที่ประชุมเน้นบทบาทของหอการค้าไทย-รัสเซียในด้านการส่งเสริมการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศรัสเซียและไทย จากนั้นได้กล่าวสรุปถึงการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ดมิทรี เมดเวเดฟ เมื่อวันที่ 7-8 เมษายนที่ผ่านมา และแสดงความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและไทยที่จะมีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ทิศทางการร่วมมือของทั้งสองฝ่ายในประเด็นใหม่อย่าง เรื่องของพลังงาน การขนส่ง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีและการทหาร รวมถึงด้านการเกษตร นั้นมีหลายโครงการที่พร้อมจะดำเนินความร่วมมือ โดยจะทำควบคู่ไปกับการค้าในรูปแบบเดิม นอกจากนี้เอกอัครราชทูตรัสเซียยังได้เน้นย้ำว่าในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศไทยเป็นคู่ค้าขนาดใหญ่ของรัสเซีย มีปริมาณการค้าอยู่ที่ 4.9 พันล้าน เหรียญสหรัฐ ในขณะที่รัสเซียเองเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 8 ของอาเซียน ที่มีการค้าโดยรวมกับภูมิภาคนี้สูงกว่า 21 พันล้าน เหรียญสหรัฐ หากเปรียบเทียบกับปี 2013 กับปีที่ผ่านมา การค้าระหว่างรัสเซียและไทยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 18.7 ท่านจึงอยากให้นักธุรกิจไทยมั่นใจในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในรัสเซียว่ายังมีเสถียรภาพ และมาตรการป้องกันภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของทางรัฐบาลรัสเซียยังคงส่งผลอยู่ และอยากจะกระตุ้นกลุ่มนักธุรกิจท้องถิ่นเรื่องการเพิ่มความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนกับรัสเซีย เพื่อไม่ให้สูญเสียโอกาส เพียงเพราะปัญหาสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในขณะนี้

จากนั้นดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย ประธานหอการค้าไทย-รัสเซียได้ประกาศแผนงานของทางหอการค้าสำหรับ ปี 2015-2016 ว่าจะมีการจัดการสัมมนาทางธุรกิจระหว่างไทยและรัสเซียขึ้นที่กรุงเทพฯ และจะ ส่งคณะผู้แทนธุรกิจไทยไปเมืองวลาดิวอสตอกและฮาบารอฟสค์ ประเทศรัสเซียด้วย

ในการหารือระหว่างสมาชิกหอการค้าไทย-รัสเซีย ครั้งนี้ได้เน้นย้ำความสำคัญของการร่วมมือด้านธุรกิจธนาคาร และการสนับสนุน การเริ่มเจรจาในประเด็นความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียที่ถือได้ว่าเป็นกลุ่มความร่วมมือที่เกิดขึ้นใหม่ที่ก่อตั้งเมื่อเดือน มกราคม ปี 2015 ภาพรวมตลาดของกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียนั้นถือว่ามีขนาดใหญ่เนื่องจากมีจำนวนประชากรประมาณ 185 ล้านคนประกอบด้วยประเทศรัสเซีย เบลารุส คาซัคสถานและอาเมเนีย

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500
E-mail:
โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88