พณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมประจำปีกับหอการค้าไทย-รัสเซีย

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 พณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมประจำปีกับหอการค้าไทย-รัสเซีย โดยท่านเอกอัครราชทูตได้กล่าวต้อนรับ และได้กล่าวถึงพัฒนาการของความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย ในปัจจุบัน และชี้ให้เห็นถึงทิศทางในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน ในงานมีตัวแทนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กว่า 50 บริษัท ทั้งจากฝั่งรัสเซีย และไทยเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500