เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย พณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) ได้เข้าพบนายอิทธิพล คุณปลื้ม (Ittipol Khunpluem) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย พณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) ได้เข้าพบนายอิทธิพล คุณปลื้ม (Ittipol Khunpluem) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีประเด็นหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมในรูปแบบทวิภาคีภายใต้สภาวะโรคระบาดโควิด-19 ที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน โดยได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมร่วมกัน การอำนวยความสะดวกซึ่งกันและกัน และความร่วมมือทางด้านกฏหมาย

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500