รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของรัสเซียเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ฯพณฯ นายเดนิส มันตูรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เดินทางมาเยือนกรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมรัสเซีย-ไทยว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี สมัยที่ 7 ในการนี้ ท่านได้เยี่ยมคารวะ ฯพฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย และ ฯพณฯ นายอุตตม สาวนายกรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย

ในระหว่างการเยี่ยมคารวะ ทั้งสองฝ่ายต่างอภิปรายถึงการขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ และการมีปฏิสัมพันธ์ทางด้านอุตสาหกรรมให้มากขึ้น ทั้งสองฝ่ายชื่นชมกับผลในทางปฏิบัติของความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบิน พลังงาน และการคมนาคม และยังตั้งใจให้ครอบคลุมถึงด้านการเกษตรเช่นเดียวกับการแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการของรัสเซียเพื่อความปลอดภัยในความมั่นคงทางไซเบอร์และสมาร์ทซิตี้

หัวหน้าคณะผู้แทนรัสเซียเน้นถึงความสำคัญของการขยายความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารโดยตรง และการใช้สกุลเงินท้องถิ่นเพื่อการทำข้อตกลงทางการค้าร่วมกันให้แข็งขันมากขึ้น

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500
E-mail:
โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88