กรุงเทพฯ เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการทวิภาคีร่วมรัสเซีย-ไทย

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 กรุงเทพฯ ได้เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมรัสเซีย-ไทยว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีโดยมีประธานร่วมกันคือ ฯพณฯ นายเดนิส มันตูรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย และ ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย

การประชุมมุ่งไปที่การกระชับความร่วมมือทวิภาคีในด้านต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการบิน การขนส่งทางรถไฟและโครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกรรม

ทั้งสองฝ่ายเน้นการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนด้านมูลค่าการซื้อขายระหว่างทั้งสองประเทศ ทั้งสองฝ่ายอภิปรายถึงการปฏิบัติตามโครงการและทิศทางร่วมกันเพื่อความร่วมมือต่อไปซึ่งสามารถเอื้อต่อการเพิ่มพูนการค้าร่วมกันอย่างถึงที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทั้งสองฝ่ายย้ำถึงการจัดการที่มีอยู่ระหว่างรอสเนฟต์และ ปตท. เกี่ยวกับอุปทานน้ำมัน และการเจรจาโครงการแอลเอ็นจีระหว่างกาซพรอม โนวาเทค และ ปตท. จะสามารถมีส่วนสนับสนุนอย่างมาก

ฯพณฯ นายเดนิส มันตูรอฟย้ำว่าบริษัทต่างๆ ของรัสเซียมีความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการสร้างทางรถไฟใหม่และมีอุปทานรถบรรทุกสินค้า ท่านเอ่ยถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการของรัสเซียเพื่อความปลอดภัยในความมั่นคงทางไซเบอร์และสมาร์ทซิตี้ในประเทศไทยว่าเป็นขอบเขตความร่วมมือที่จะมีขึ้น

รัฐมนตรีทั้งสองท่านยังได้เน้นถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ที่จะส่งเสริมการค้าร่วมกันในด้านการเกษตร โอกาสในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัสเซีย-ไทยในด้านการปกป้องสภาพแวดล้อมและความร่วมมือทางด้านมนุษยธรรม ทั้งยังให้ความสนใจเป็นพิเศษแก่การเชื่อมโยงของการริเริ่มทางเศรษฐกิจของรัสเซียและโครงการพื้นที่หลักเศรษฐกิจตะวันออก

รายงานการประชุมได้รับการรับรอง และเอกสารต่อไปนี้ได้รับการลงนามในฐานะที่เป็นผลของการประชุม

-        บันทึกเพื่อความเข้าใจระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยในด้านความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรม

-        พิธีสารระหว่างการให้บริการของสหพันธ์เพื่อการเฝ้าระวังด้านสัตวแพทย์และสุขอนามัยพืช กับกรมการเกษตร กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย เรื่องความจำเป็นด้านความปลอดภัย คุณภาพ สุขอนามัยพืชในการส่งสินค้าประเภทธัญพืชและผลิตภัณฑ์จากธัญพืชร่วมกัน

บันทึกเพื่อความเข้าใจระหว่างสภาธุรกิจรัสเซีย-ไทยและหอการค้าไทย-รัสเซีย

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500
E-mail:
โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88