อัยการสูงสุดของไทยเยือนรัสเซีย

ฯพณฯ นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทยเดินทางเยือนรัสเซียระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561 โดยในวันที่ 6 พฤศจิกายน ท่านได้เข้าพบกับ ฯพณฯ นายยูริ ไชคา อัยการสูงสุดแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย

ในระหว่างการหารือ ทั้งนายยูริฯ และนายเข็มชัยฯ ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มทางบวกในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและไทย รวมทั้งการกระชับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายของทั้งสองประเทศ ทั้งสองฝ่ายต่างหารือถึงมาตรการที่เป็นไปได้ในการทำให้บรรลุตามข้อสัญญาในเรื่องที่มีความสำคัญต้นๆ เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซียและสำนักงานอัยการสูงสุดของราชอาณาจักรไทยที่ได้ลงนามไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ที่กรุงเทพฯ

ในการนี้ นายเข็มชัย ชุติวงศ์ได้เชิญฝ่ายรัสเซียแลกเปลี่ยนการเยือนไปยังประเทศไทยด้วย

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500
E-mail:
โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88