นายคีริลล์ บาร์สกี และนางโอลกา บาร์สกายา อำลาประเทศไทย

ฯพณฯ นายคีริลล์ บาร์สกี เอกอัครราชทูตรัสเซียซึ่งได้ดำรงตำแหน่งในประเทศไทยจนครบวาระ และภริยาคือนางโอลกา บาร์สกายา ได้ปล่อยปลาลงแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักในกรุงเทพฯ พิธีการที่งดงามดังกล่าวจัดโดยนายวารินทร์ สัจจเดว ผู้ประกาศข่าวรายการข่าวทีเอ็นเอ็น 24 และเป็นมิตรของท่านเอกอัครราชทูต

ตามธรรมเนียมชาวพุทธแต่โบราณ การปล่อยปลาหมายถึง “การให้ชีวิต” ซึ่งทั้งสองท่านได้ใช้อำลาประเทศและเมืองที่ถือเป็นบ้านของท่านมาสี่ปีกว่า

ขอบคุณประเทศไทย! ขอบคุณกรุงเทพ! สวัสดี!

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500
E-mail:
โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88