เอดอัครราชทูตรัสเซียเข้าพบเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ฯพณฯ คีริลล์ บาร์สกี เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลา ฯพณฯ พลเอกวัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของไทย

ผู้นำ สนช. ชื่นชมความก้าวหน้าในความร่วมมือระหว่าง สนช. ของไทยและสภาความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย โดยท่านปรารถนาให้มีการกระชับความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในด้านความมั่นคง รวมทั้งความสัมพันธ์ทางการทหาร รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายและการร่วมกันส่งเสริมประเด็นด้านความมั่นคงในเวทีระหว่างประเทศ

พลเอกวัลลภ รักเสนาะกล่าวขอบคุณ ฯพณฯ คีริลล์ บาร์สกี สำหรับความร่วมมือและปรารถนาให้ท่านประสบความสำเร็จในตำแหน่งใหม่ภายหลังจากเดินทางกลับประเทศ 

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500
E-mail:
โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88