พระมหากษัตริย์ไทยพระราชทานวโรกาสให้เอกอัครราชทูตรัสเซียเข้าเฝ้า

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 พระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร แห่งประเทศไทยพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ฯพณฯ นาย คีริลล์ บาร์สกี เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ กรุงเทพฯ โอกาสนี้ภริยาเอกอัครราชทูตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

บรรยากาศในการทรงมีพระปฏิสันถารเป็นไปอย่างอบอุ่นและเปี่ยมด้วยไมตรี

ในการนี้ เอกอัครราชทูตและภริยาได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายนาฬิกาเตาผิงประดับด้วยหินเมลาไคต์ โถไวน์ไม้รูปหงส์ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นงานวาดด้วยมือในรูปแบบศิลปะตกแต่งพื้นบ้านโคโคลมาซึ่งมีสีสัน รวมทั้งได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญเกียรติยศเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-รัสเซียซึ่งเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 5 พระมหากษัตริย์แห่งสยามและพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่สอง จักรพรรดิแห่งรัสเซีย 

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500
E-mail:
โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88