อุปทูตรัสเซียเข้าร่วมงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

วันที่ 6 มกราคม ศกนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนในเขตปริมณฑลของกรุงเทพฯ 

ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดมีอุปทูตชั่วคราวของสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียนายมาร์ชูคอฟ สำหรับผู้เข้าร่วมนิทรรศการมีทั้งนักเรียนและครูจากโรงเรียนระดับมัธยมปลาย 27 ประเทศ มีการสาธิตผลงานทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนผลงานทางเทคโนโลยีตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกระบวนการทางการศึกษา

ในปีนี้ ตัวแทนของประเทศรัสเซียประกอบด้วยทีมงานจาก

Advanced Education and Science Center of Moscow State University (The Kolmogorov School) จาก Lyceum Physical-Technical High School และ Moscow Chemical Lyceum ในระหว่างการสนทนากับนายมาร์ชูคอฟ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงยืนยันความตั้งใจที่จะเสด็จเยือนประเทศรัสเซียในเดือนตุลาคมปีนี้

 

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500
E-mail:
โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88