เอกอัครราชทูตรัสเซียให้สัมภาษณ์มติชนสุดสัปดาห์

เมื่อวันที่ 24 มกราคม ศกนี้ เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย นายคีริลล์ บาร์สกี้ ได้ให้สัมภาษณ์กับชนัดดา ชินะโยธิน ผู้เขียนรายงานพิเศษ “คุยกับทูต” ในนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ ซึ่งเป็นหนึ่งในนิตยสารที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในประเทศ ในการนี้ผู้สื่อข่าวได้ให้ความสนใจไปยังประเด็นต่างๆ ได้แก่ การประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของการพัฒนาความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัสเซียกับไทย การเป็นหุ้นส่วนการเจรจากับอาเซียน แผนการเฉลิมฉลองครบรอบ 120 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศในปี ค.ศ. 2017 รวมไปถึงประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ตลอดจนเรื่องราวการทำงานและการใช้ชีวิตในประเทศไทยของท่านเอกอัครราชทูตคีริลล์ บาร์สกี้

 

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500
E-mail:
โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88