เลือกตั้งดูม่า

เมื่อวันที่ 18 กันยายน ศกนี้ ณ สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยในกรุงเทพมหานคร ได้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาดูมาแห่งสหพันธรัฐรัสเซียชุดที่ 7

โดยรวมแล้วที่กรุงเทพมหานคร, เกาะสมุย, ภูเก็ต, หัวหิน และเมืองพัทยามีชาวรัสเซียมาลงคะแนนเสียงจำนวน 436 เสียง ซึ่งเป็นชาวรัสเซียที่เข้ามาทำงาน, มาพำนักชั่วคราว หรือมาพักผ่อนที่ราชอาณาจักรไทย

ในวันเดียวกันนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งของสถานทูตได้นับผลการลงคะแนนเสียงในประเทศไทยและส่งผลไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางเพื่อรวมคะแนน 

บริเวณที่มีชาวรัสเซียมาใช้สิทธิจำนวนมากคือเมืองพัทยา, กรุงเทพมหานคร และหัวหิน หลายคนเป็นนักท่องเที่ยวจากรัสเซีย 

และเหมือนเช่นเคยผู้ที่มาใช้สิทธิส่วนใหญ่คือเจ้าหน้าที่ขององค์กรต่างๆของรัสเซียประจำประเทศไทย ได้แก่ สถานทูต, คณะผู้แทนการค้า, สำนักข่าว, ตัวแทนบริษัทต่างๆ รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวของบุคคลเหล่านั้น

 

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500
E-mail:
โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88