การแปลอย่างไม่เป็นทางการ

ฯพณฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
แห่งราชอาณาจักรไทย

กรุงเทพฯ

 

 

เรียน นายกรัฐมนตรี

ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2562

ในปีที่กำลังจะผ่านไปนี้ ความร่วมมือระหว่างรัสเซีย-ไทยได้พัฒนาอย่างประสบความสำเร็จ อีกทั้งความสัมพันธ์ด้านการค้า เศรษฐกิจ และมนุษยธรรม ก็แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าในปีที่กำลังจะมาถึงนี้ เราจะประสบความสำเร็จในผลทางปฏิบัติร่วมกันอย่างสำคัญในความร่วมมือทวิภาคี และมั่นใจในการปฏิบัติโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาให้ท่านนายกรัฐมนตรีจงมีสุขภาพอนามัยดีและประสบความสำเร็จในสิ่งใหม่ๆ และข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาให้แกประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นมิตรให้มีสวัสดิภาพและเจริญรุ่งเรือง

ขอแสดงความปรารถนาดีแก่ทุกท่าน

 

ขอแสดงความนับถือ

นายดี เมดเวเดฟ

กรุงมอสโก
19 ธันวาคม 2561

 

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500
E-mail:
โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88