การแปลอย่างไม่เป็นทางการ

ฯพณฯ ดอน ปรมัตถ์วินัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
แห่งราชอาณาจักรไทย

กรุงเทพฯ

 

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ราชอาณาจักรไทย

ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับท่านเนื่องในวันชาติซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ทางรัสเซียพอใจต่อการพัฒนาความสัมพันธ์อันก้าวหน้ากับประเทศไทยที่เป็นมิตร และพึงพอใจต่อความร่วมมือที่กว้างขึ้นระหว่างประเทศของเราในเวทีระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค เราอุทิศตนเพื่อให้การจัดการในระดับทวิภาคีบังเกิดผล โดยก่อนอื่นเริ่มจากระดับสูงสุดไปจนถึงสร้างเสริมความร่วมมือในหลายมิติเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศและเพื่อผลประโยชน์ในการรับรองเสถียรภาพและความเจริญก้าวหน้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกโดยรวม

ข้าพเจ้าขออวยพรให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยที่ดี และขอให้เพื่อนร่วมงานทุกท่านในกระทรวงการต่างประเทศของไทยจงมีความสุขและความรุ่งเรือง

 

ขอแสดงความนับถือ

นายเอส ลาฟรอฟ

กรุงมอสโก
5 ธันวาคม 2561

 

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500
E-mail:
โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88