การแปลอย่างไม่เป็นทางการ

ฯพณฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
แห่งราชอาณาจักรไทย

กรุงเทพฯ

 

 

เรียน นายกรัฐมนตรี

ในนามของรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและในนามของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีต่อท่านเนื่องในวันชาติแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ในนามของรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและในนามของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีต่อท่านเนื่องในวันชาติแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ข้าพเจ้าขออวยพรให้นายกรัฐมนตรีผู้เป็นที่รักจงมีสุขภาพพลานามัยที่ดีและประสบความสำเร็จในภารกิจสำคัญของท่าน รวมทั้งขอให้ประชาชนไทยจงมีความสุขและความเจริญรุ่งเรือง

 

ขอแสดงความนับถือ

นายดี เมดเวเดฟ

กรุงมอสโก
5 ธันวาคม 2561

 

 

 

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500
E-mail:
โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88