การแปลอย่างไม่เป็นทางการ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์
บดินทรเทพยวรางกูร
แห่งราชอาณาจักรไทย

กรุงเทพฯ

 

กราบบังคมทูลใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทฯ

ขอพระองค์ทรงพระกรุณารับการแสดงความยินดีอย่างจริงใจของข้าพระพุทธเจ้าเนื่องในวันชาติซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระองค์

ข้าพระพุทธเจ้ามีความยินดีที่พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับไทยมีความเป็นมิตรและสร้างสรรค์ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าจะมีการกระตุ้นความร่วมมือทวิภาคีต่อไปอีกในหลายด้าน เช่นเดียวกับที่ความเป็นพันธมิตรกันในกิจการระหว่างประเทศจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของเราและสอดคล้องกับการสร้างเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ข้าพระพุทธเจ้ามีความยินดีที่พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับไทยมีความเป็นมิตรและสร้างสรรค์ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าจะมีการกระตุ้นความร่วมมือทวิภาคีต่อไปอีกในหลายด้าน เช่นเดียวกับที่ความเป็นพันธมิตรกันในกิจการระหว่างประเทศจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของเราและสอดคล้องกับการสร้างเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นายวี ปูติน

พระราชวังเครมลิน กรุงมอสโก
5 ธันวาคม 2561

 

 

 

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500
E-mail:
โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88