บทความของนายวลาดีมีร์ ปูติน

«การประชุมสุดยอดเอเปคครั้งที่ ๒๕ ณ เมืองดานัง ร่วมกับความเจริญและการพัฒนาความสามัคคี»

เร็ว ๆ นี้ในวันที่ ๑๐ และ ๑๑ พฤศจิกายนนี้ จะได้มีการประชุมสุดยอดที่ครบรอบปีครั้งที่ ๒๕ "ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก» ในเมืองดานัง

พวกเราขอขอบคุณความจริงที่ว่า การประชุมสุดยอดเอเปคนี้เปิดโอกาสให้แก่สมาชิกทุก ๆ คนในการสื่อสารที่มีความสนใจและการประสานงานของตำแหน่งในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และมนุษยธรรม    ประเทศของเรา มุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันบนพื้นฐานของหลักการของความเห็นร่วมกันและความสมัครใจ ความเคารพซึ่งกันและกัน และความพร้อมในการประนีประนอมโดยไม่คำนึงถึงสภาวะทางการเมือง   นี่คือสิ่งที่ «จิตวิญญาณของความเป็นหุ้นส่วนของเอเปค» ที่ไม่เหมือนใคร

ในฐานะที่เป็นประเทศใหญ่ที่สุดของยูเรเซียซึ่งมีภูมิภาคตะวันออกไกลเป็นดินแดนกว้างใหญ่ที่มีศักยภาพอย่างมาก รัสเซียมีความสนใจในอนาคตที่ประสบความสำเร็จในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อให้แน่ใจว่า การเติบโตอย่างยั่งยืนทั่วพื้นที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้น   เครื่องมือสำคัญในการภารกิจนี้คือ บูรณาการทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพอยู่บนพื้นฐานหลักการของการเปิดกว้างและผลประโยชน์ร่วมกัน และขึ้นอยู่กับกฎสากลขององค์การการค้าโลก

เราสนับสนุนแนวคิดในการจัดตั้งเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิก และเราเห็นนี้เป็นที่น่าสนใจในทางปฏิบัติ และในความเป็นไปได้เสริมสร้างฐานะในตลาดเอเชียแปซิฟิกที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว   ข้าพเจ้าสังเกตว่า ในรอบห้าปีที่ผ่านมา ส่วนแบ่งของเศรษฐกิจเอเปคในการค้าต่างประเทศของรัสเซียได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๒๓ ไปเป็นร้อยละ ๓๑ และในการส่งออกจากร้อยละ ๑๗ ถึงเป็นร้อยละ ๒๔   และเราจะไม่หยุดวางแผนในผลที่สำเร็จแล้ว

โดยไม่คำนึงว่า โครงการที่มีขนาดใหญ่สำหรับการสร้างเขตการค้าเสรีของเอเปกควรมีการดำเนินการโดยคำนึงถึงประสบการณ์ของรูปแบบการรวมกลุ่มที่สำคัญของเอเชียแปซิฟิกและยูเรเซีย รวมถึงสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียนซึ่งรัสเซียร่วมมือกับประเทศอาร์เมเนีย เบลารุส คาซัคสถาน และคีร์กีซสถาน   สหภาพของเรากำลังพัฒนาแบบไดนามิก และพวกเราพร้อมที่จะสร้างความสัมพันธ์กับทุกประเทศและสมาคมที่สนใจในเรื่องนี้   ประเทศเวียดนามซึ่งเป็นเจ้าภาพในการประชุมปัจจุบัน ได้กลายเป็นรัฐแรกที่จะลงนามในข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย   สรุปว่า การค้าของเราได้เติบโตขึ้นอย่างมีความโดดเด่น และได้กลายเป็นความหลากหลายมากขึ้น   ล่าสุดที่ผ่านมา การเจรจาข้อตกลงความร่วมมือกับประเทศจีนทางการค้าและเศรษฐกิจได้ข้อสรุป  และได้เริ่มต้นการเจรจากับสิงคโปร์  และกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการสรุปข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศอาเซียน

และข้าพเจ้าต้องการแยกความคิดของเราเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์แบบยูเรเชียนที่ยิ่งใหญ่   เราได้เสนอที่จะจัดตั้งความสัมพันธ์นี้อยู่บนพื้นฐานสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียและความคิดริเริ่มจีน «หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง»   ข้าฯ ต้องการที่จะเน้นว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ยืดหยุ่นและทันสมัย และเปิดให้สมาชิกอื่น ๆ สามารถเข้ามาร่วมได้

พื้นฐานของการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาที่ซับซ้อนของโครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานทางการขนส่ง การสื่อสารโทรคมนาคม และพลังงาน   ปัจจุบันนี้ ประเทศรัสเซียกำลังพยายามปรับปรุงท่าเรือทางทะเลและทางอากาศในภาคตะวันออกไกล พัฒนาเส้นทางรถไฟข้ามทวีป สร้างท่อส่งก๊าซและน้ำมันใหม่   เรามีความมุ่งมั่นในการดำเนินการโครงการโครงสร้างพื้นฐานในระดับทวิภาคีและพหุภาคีซึ่งจะเชื่อมโยงเศรษฐกิจและตลาดของพวกเรา    ข้าฯ หมายถึงรวมไปถึงว่า «วงแหวนซูเปอร์" ทางพลังงานซึ่งรวมกันกับรัสเซีย จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี หรือทางขนส่งระหว่างเกาะซาฮาลินและเกาะฮอกไกโด

พวกเราใส่ใจเป็นพิเศษกับการรวมกลุ่มของดินแดนไซบีเรียกับดินแดนตะวันออกไกลเข้าสู่ระบบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก   การทำงานดังกล่าวรวมถึงมาตรการทั้งช่วงเพื่อเพิ่มความดึงดูดการลงทุนในภูมิภาคของเรา และรวมโรงงานรัสเซียเข้ากับเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ

ในศตวรรษที่ ๒๑ การพัฒนาของภาคตะวันออกไกลของรัสเซียเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับแรกของชาติ   เราพูดเกี่ยวกับการสร้าง «เขตการเติบโต» ในภูมิภาคนี้ เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเป็นขนาดใหญ่ และเกี่ยวกับการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เกี่ยวกับการลงทุนในทุนมนุษย์ การศึกษาและการสาธารณสุข และเกี่ยวกับการสร้างศูนย์การวิจัยที่สามารถแข่งขันได้

เราหวังว่า คู่ค้าต่างประเทศ แรกของทั้งหมดจากเศรษฐกิจเอเปค จะมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของโครงการเหล่านี้  โดยเฉพาะผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีของอีสต์ฟอรั่มเศรษฐกิจซึ่งได้จัดขึ้นที่เมืองวลาดีวอสตอคได้รับความเชื่อมั่นในการศักยภาพและในความสมจริงของแผนงานของเรา

ความสำคัญอย่างเท่าเทียมกันคือ การมีส่วนร่วมของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในกระบวนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในเอเปค ในการสนับสนุนการประกอบธุรกิจของสตรีและเยาวชนที่เริ่มต้นธุรกิจ   และ ตามความแน่นอน เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในด้านมนุษยธรรม การขยายการติดต่อในด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษา และในอนาคต การจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษาทั่วไปของประเทศเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งหนึ่งอาจกลายเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลกลางแห่งฟาร์อีสเทิร์น

งานที่สำคัญที่สุดที่สอดคล้องกับยุคพลวัตของเราคือการจัดตั้งความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนนวัตกรรม   ในเรื่องนี้ ประเทศรัสเซียได้หยิบยกจำนวนของการริเริ่มที่สำคัญ หมายถึงว่า การรวมกันของกฎระเบียบของเศรษฐกิจดิจิตอลและการค้า, การประสานกันของมาตรฐานทางเทคนิคแห่งชาติ, การประสานกันของกลยุทธ์สำหรับการก่อตัวของตลาดที่มีเทคโนโลยีสูง, การสร้างอุปกรณ์แนวคิดเดียวสำหรับพื้นที่ดิจิตอล   นอกจากนี้ เรายังได้ทำความคุ้นเคยกับคู่ค้าด้วยประสบการณ์ในการให้บริการแก่สาธารณชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์   และเราขอแนะนำให้เริ่มต้นในกรอบการหารือของเอเปคเกี่ยวกับความมั่นคงสารสนเทศระหว่างประเทศและการป้องกันโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ความท้าทายอีกประการหนึ่งที่เรียกร้องให้มีการตอบสนองร่วมกันของพันธมิตรทั้งหมดในประเทศเอเชียแปซิฟิก คือ การป้องกันและกำจัดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ อุบัติเหตุที่เกิดจากมนุษย์ โรคระบาด และโรคระบาดทั่วต่าง ๆ    และที่แน่นอนว่า เราจำเป็นต้องทำงานร่วมกันในประเด็นความมั่นคงด้านอาหาร และลองนึกถึงวิธีตอบสนองความต้องการด้านอาหารที่มีคุณภาพที่ดีซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว    รัสเซียเป็นประเทศผู้นำในโลกสำหรับการส่งออกเมล็ดพืชพันธ์ น้ำมัน ปลา และสินค้าอื่น ๆ    เรานับเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำด้านอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเราใช้มาตรการเพื่อเพิ่มการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มผลผลิตให้ดีขึ้น

เราได้ทุ่มเทในการสนทนาในทุกประเด็นที่ข้างต้นนี้ซึ่งอยู่ในหลักสูตรของการประชุมสุดยอดที่จะเกิดขึ้นในเมืองดานัง   ข้าฯ มั่นใจว่า เราจะสามารถแก้ไขปัณหาในการสร้างความสมดุลและการเจริญเติบโตที่กลมกลืนกันของภูมิภาคร่วมกันของเราได้อย่างเพียงพอ และเราจะบรรลุความมั่งคั่ง   ประเทศรัสเซียพร้อมสำหรับการทำงานร่วมกันดังกล่าวแล้ว

 

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500
E-mail:
โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88