วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2558 มีการจัดประชุมระดับผู้นำผู้มีส่วนร่วมในการประชุมเอเปคขึ้นอีกครั้งที่เมืองมะนิลา การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้สโลแกนของประธานประเทศฟิลิปปินส์ที่ว่า เพื่อพัฒนาโลกด้วยวิธีการพัฒนาอย่างครอบคลุม

เป็นเวลานานมาแล้ว แรงขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและภูมิภาคอื่นๆของโลกทำการค้ากัน  อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ผลของการเปิดเสรีศุลกากรที่ลดราคาลง นั่นกลับกลายเป็นที่ชัดเจนว่า เราต้องการข้อตกลงที่ความครอบคลุมการอำนวยผลประโยชน์ การลงทุน ข้อกีดกันที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร นโยบายการแข่งขันและเงินอุดหนุนที่เพิ่มขึ้น แน่นอนว่า เป็นไปไม่ได้ที่ปราศจากการเจรจาที่ซับซ้อนและการประนีประนอมร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านี้

วิธีการหนึ่งที่เป็นไปได้ในการออกจากสถานการณ์นี้ กลายเป็นการทำให้การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น 

วันนี้รัสเซียร่วมกันกับอาร์เมเนีย เบลารุส คาซัคสถาน และคีร์กิซสถาน พัฒนากลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (EAEC) ที่เป็นไปอย่างประสบความสำเร็จ โครงการบูรณาการของเรามุ่งเน้นความร่วมมือกับประเทศต่างๆ และกลุ่มสหภาพของอื่นๆ  ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ ได้ลงนามในข้อตกลงเกี่ยวกับเขตการค้าเสรีระหว่างกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (EAEC) กับประเทศเวียดนาม และมีความเป็นไปได้ของการลงนามข้อตกลงที่คล้ายกันกำลังพิจารณาอีก 40 ประเทศ

 

ความร่วมมือของข้อตกลงในกลุ่มเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก (East Asia Economic Caucus : EAEC ) กับจีน ในเส้น "เข็มขัดเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม" ซึ่งการก่อตั้งโครงการนี้ช่วยแก้ปัญหา "คอขวด"  ที่เป็นอุปสรรคด้านการขนส่ง, ระเบียบการเคลื่อนย้ายสินค้าและการบริการข้ามพรมแดน อันเป็นแรงผลักดันในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเอเปคอย่างจริงจัง

พวกเราคาดว่าบรรลุข้อตกลงผลประโยชน์ร่วมกันด้านประเพณี และ พลังงานทดแทน, การตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน, ความปลอดภัยของอาหารและการเกษตร ในระหว่างการประชุมรัสเซีย-อาเซียน ที่จะถูกจัดขึ้นในปีถัดไป ที่เมืองโซชิ

การตั้งเขตการค้าเสรีใหมนั้นจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาการเปิดเสรีกระแสค้าและการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แต่ลักษณะชองการเจรจาเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทรานส์แปซิฟิคที่น่าจะช่วยให้การพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เราเชื่อมั่นว่าเส้นทางยุทธศาสตร์ไม่ขึ้นอยู่เพียงอัตราการเติบโตของเขตการค้าเสรีเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับการพัฒนาร่วมกันและการดำเนินการการเปิดเสรีในทุกประเทศสมาชิกในกลุ่มเศรษฐกิจเอเปคโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของกันและกัน ในการนี้ควรดำเนินการในการเพิ่มบทบาทเอเปคในฐานะผู้ประสานงานบูรณาการของการริเริ่มต่างๆต่อไป, มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาบริเวณภูมิภาคต่างๆ, มีตลาดที่เปิดกว้างและไม่เลือกปฏิบัติ, ขจัดปัญหาและอุปสรรค สื่งที่มีความสำคัญในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของ

 

ในการตระหนักถึงศักยภาพของกลุ่มเอเปคที่ไม่เพียงพอที่จะมีข้อตกลงบนกฎของการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในปัจจุบันของกระแสการค้า มันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะพัฒนาแนวทางร่วมกันเพื่อสร้างและออกกฏเกณฑ์ของตลาดเกิดใหม่ “New Economy” บนพื้นฐานของเทคโนโลยีดิจิตอล ในการจัดตั้งรูปแบบสถาบันและออกกฏที่ซึ่งเปิดโอกาสเพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบการของประเทศของเราเพื่อที่จะสร้างความทันสมัย ความก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์และการจ้างงานที่มีคุณภาพ

ในส่วนนี้ รัสเซียมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการทำงานของสถาบันการเงินในภูมิภาคใหม่ ธนาคารของกลุ่ม BRICS และธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค ผมมั่นใจว่ากิจกรรมของพวกเราจะไม่เพียงแต่นำไปสู่การพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แต่จะนำไปสู่การสร้างเสริมเสถียรภาพความมั่นคงของระบบการเงินโลก

ในระดับชาติมีการทำงานอย่างต่อเนื่องในการสร้างบรรยากาศทางธุรกิจที่สะดวกสบายที่สุด ในความพยายามเหล่านี้และการประเมินระหว่างประเทศในช่วง 4 ปีในระดับการทำธุรกิจธนาคารโลก รัสเซียเพิ่มขึ้น 69 อันดับจากอันดับ 120 เป็นอันดับที่ 51

ความสนใจเฉพาะคือการให้ความสนใจกับการพัฒนาศักยภาพของตะวันออกไกลของรัสเซีย ในปีนี้ได้เริ่มต้นสร้างในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าความก้าวหน้าพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยประวัติการณ์เขตเศรษฐกิจสำหรับรัสเซียในการตั้งค่าภาษีและการตั้งค่าอื่นๆ ด้วยความสนใจเกี่ยวกับท่าของวลาดิวาลสต็อก เพื่อนำกฎหมายเฉพาะมาใช้กับท่าปลอดภาษี เราวางแผนขยายตัวเลือกนี้เพื่อท่าเรือที่สำคัญอื่นๆในตะวันออกไกล ท่าเรือตะวันออก เส้นทางทะเลทางตอนเหนือ ความทันสมัยของรถไฟของเราควรจะเป็นปัจจัยในการเติบโตของการพึ่งพาอาศัยกันและกันในเอเชียแปซิฟิกที่มีการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญระหว่างภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและยุโรป

 

แสดงให้เห็นถึงความสนใจอย่างจริงจังในเอเปคและญัตติของรัสเซียในการก่อตั้งพื้นที่การศึกษารร่วมกันในภูมิภาค ปัจจุบัน เมื่อ АТР ตัดสินใจจัดการปรับปรุงในศูนย์เทคโนโลยีชั้นนำของโลกทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นเมื่อได้มีความพยายามร่วมกัน เพื่อให้ผู้สำรวจสร้างชานชลาที่กว้างใหญ่และเป็นศูนย์กลาง ผมทราบว่าบทบาทความคิดริเริ่มของรัสเซียในวงการนี้ได้รับการยอมรับจากพันธมิตร และประเทศของเราพื้นที่บางส่วนในเปรู  ได้รับความไว้วางใจให้สิทธิในการเป็นผู้นำการประชุมในการประชุมรัฐมนตรีเอเปคที่จะจัดขึ้นในกรุงลิมาในปี 2016 

 

การบรรลุถึงจุดสูงสุดไม่สามารถเป็นไปได้ในอัตราที่สูงขึ้นของเศรษฐกิจ โดยปราศจากข้อกำหนดที่มีอำนาจมั่นคงในภูมิภาคเอเปค และการตั้งถิ่นฐานที่เท่าเทียมกันในสภาพภูมิอากาศที่มีระยะยาวรัสเซียสนับสนุนการกระทำของเอเปค โดยมุ่งเป้าไปที่การสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนในระบบขนส่งในระดับภูมิภาคของทรัพยากรพลังงาน การพัฒนาของตลาดพลังงานแบบบูรณาการ การเพิ่มขึ้นของส่วนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและแหล่งที่มาขอองพลังงานที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

 

เร็ว ๆ นี้ในเดือนธันวาคมจะจัดการประชุมขึ้นที่กรุงปารีสในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ซึ่งจะพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงระดับโลกในการลดภาวะก๊าซเรือนกระจก เรามีความกังวลในการบรรลุผลของการทำงานนี้ และในความความพยายามเหล่านี้เราส่งรายงานแล้วเกี่ยวกับผลงานระดับชาติ

 

พวกเขาเน้นย้ำขนาดและความหลากหลายของงานในตำแหน่งก่อนหน้าเอเปค  ผมเชื่อว่าเราสามารถประสบความสำเร็จในแก้ปัญหาได้บนหลักการพื้นฐานของการมีปฏิสัมพันธ์พันธมิตรทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนของเราที่จะก้าวไปข้างหน้าแบบครบวงจรทั่วทั้งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500
E-mail:
โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88