การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 10

นายดมิทรี เมดเวเดฟ ได้เข้าร่วมในการประชุมสุดยอดดังกล่าวและได้พบกับเหล่าผู้นำของประเทศและรัฐบาลของประเทศสมาชิกที่เข้าร่วม

การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2005 เป็นเวทีเพื่อการเจรจาของเหล่าผู้นำของประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในความหลากหลายทางยุทธ์ศาสตร์ ทั้งประเด็นทางการเมืองและเศรษฐกิจในความสนใจร่วมกัน การประชุมในรูปแบบนี้จัดขึ้นทุกปีร่วมกับกิจกรรมของการประชุมสุดยอดประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งชาติ (ASEAN) ที่เป็นการประชุมในระดับสูง

ในปัจจุบันมี 18 ประเทศในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ทั้งหมด 18 ประเทศ โดบ 10 ประเทศคือกลุ่มอาเซียน และของประเทศคู่เจรจาของอาเซียน (ออสเตรเลีย,อินเดีย,จีน,เกาหลีใต้,นิวซีแลนด์,รัสเซีย,สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น)

ส่วนหนึ่งของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 10 ได้มีการพูดคุยถึงประเด็นทางการเมืองที่สำคัญในระดับโลกและภูมิภาค ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการริเริ่มของกลุ่มประเทศที่เข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวกับความมั่นคงในภูมิภาค, ในหัวข้อการต่อสู้กับกลุ่มหัวรุนแรงและการอพยพที่ผิดกฎหมาย รวมถึงประเด็นของความมั่นคงทางการเงินและเศรษฐกิจและการพัฒนาของเขตการค้าเสรีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นายดมิทรี เมดเวเดฟ เข้าร่วมพิธีลงนามในปฏิญญากัวลาลัมเปอร์เกี่ยวกับการจัดประชาคมอาเซียนและปฏิญญากัวลาลัมเปอร์เกี่ยวกับการพัฒนาอาเซียนจนถึง ปีค.ศ. 2025

เอกสารที่ลงนามระหว่างการประชุมสุดอด :

  • ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีของการก่อตั้งการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก
  • ปฏิญญาการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยการเคลื่อนไหวระดับโลกด้วยทางสายกลาง
  • ปฏิญญาการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยการต่อสู้กับความรุนแรง
  • ปฏิญญาการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกเกี่ยวกับปัญหาข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ปฏิญญาการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยการสร้างเสริมความร่วมมือทางทะเลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
  • ปฏิญญาการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกเกี่ยวกับการเสริมสร้างหลักประกันสำหรับความมั่นคงทางสุขอนามัยในระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามของโรคติดเชื้อที่มีการระบาดของโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้น

 

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500
E-mail:
โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88