การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิค (APEC)

การประชุมเอเปค ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี 1989 - ในฐานะกลไกการเจรจาระหว่างรัฐบาลซึ่งไม่ได้มีสถานะเป็นองค์กรระหว่างประเทศ

ปัจจุบัน เอเปคมีประเทศสมาชิก มีดังนี้ ออสเตรเลีย, บรูไน, เวียดนาม, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, แคนาดา, สาธารณรัฐประชาชนจีน, สาธารณรัฐเกาหลี, มาเลเซีย, เม็กซิโก, นิวซีแลนด์, ปาปัว - นิวกินี, เปรู, รัสเซีย, สิงคโปร์, สหรัฐอเมริกา, ไทย, ไต้หวัน, ฟิลิปปินส์, ชิลี และญี่ปุ่น โดยหุ้นส่วนของประเทศเหล่านี้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (ช่วงเดือนเมษายน) คิดเป็น 40% ของประชากรโลก, 57% ของ GDP โลก, 48% ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ และกว่า 40 ของมูลค่าการลงทุนโดยตรงข้ามพรมแดน

การประชุมที่ดำเนินการโดยหลักฉันทามติในการตัดสินและอาสาดำเนินงาน เป็นการประชุมประจำปีอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำรัฐและรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ ในช่วงปีนี้ทีมีการจัดการประชุมขึ้นนั้น ยังมีการประชุมของรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ, การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส และ ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆประมาณ 40 สาขา

ในการนี้นายดมิทรี เมดเวเดฟได้เข้าร่วมการประชุมเอเปคและได้พบปะกับหัวหน้ารัฐและรัฐบาลของประเทศที่เข้าร่วมทั้งการประชุมและรวมถึงเข้าร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

 

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500
E-mail:
โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88