งานวันแห่งการไม่ใช้ความรุนแรงสากล ณ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 สำนักงานใหญ่ สำนักงานใหญ่ ESCAP แห่งสหประชาชาติได้เป็นเจ้าภาพงานรำลึกถึงท่านมหาตมะ คานธี ซึ่งจัดขึ้นทุกปีเพื่ออุทิศแด่วันคล้ายวันเกิดของท่าน โดยตามข้อมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินั้น ให้ถือว่าวันนี้เป็นวันแห่งการไม่ใช้ความรุนแรงสากลนับตั้งแต่ปี 2550

หลังจากการกล่าวเปิดงานแล้ว ได้มีการฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับท่านมหาตมะ คานธี และมีนักร้องสมัครเล่นจากโรงเรียนโมเดิร์นอินเตอร์เนชันแนล กรุงเทพฯ ได้ขับร้องเพลงพื้นบ้านของอินเดียด้วย

“คอร์ดดนตรีสุดท้าย” ของงานคือการรำลึกเบื้องหน้ารูปหล่อครึ่งตัวของท่านมหาตมะ คานธี ที่ห้องโถงของศูนย์การประชุม ESCAP แขกทุกท่าน รวมทั้ง ฯพณฯ คีริลล์ บาร์สกี้ เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้อุทิศเพื่อรำลึกถึงบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ด้วยการทยอยวางพวงมาลาที่รูปหล่อทองแดงของท่าน

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500
E-mail:
โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88