การประชุมเอสแคป (ESCAP) ครั้งที่ 72 ณ กรุงเทพมหานคร

ในวันที่ 15 พฤษภาคม ศกนี้ ณ กรุงเทพฯ เริ่มมีการจัดการประชุมเอสแคป (ESCAP) ครั้งที่ 72 ขึ้น ซึ่งปัจจุบันถือเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีสมาชิกมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APR) เป็นที่คาดหวังว่าในการประชุมของคณะกรรมการจะมีผู้แทนระดับสูงจากกว่า 50 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมการประชุม

คณะผู้แทนระหว่างประเทศของรัสเซีย นำโดยผู้อำนวยการกรมองค์การระหว่างประเทศของการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียนาย เอ.ปานกิ้น หัวข้อหลักของการประชุมในครั้งนี้ คือ เรื่อง "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ในระหว่างการประชุมที่จะเกิดขึ้น ประเทศต่างจะทำการพิจารณากรอบแนวคิดที่จะช่วยให้ประเทศของพวกเขากำหนดนโยบายต่างประเทศ กลยุทธ์และวิธีการในลักษณะบูรณาการได้ อีกทั้งจะมีการหารือเกี่ยวกับกฎระเบียบการสร้างสถาบันที่แข็งแกร่งในระดับชาติและระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ในวาระการประชุม มีประเด็นด้านการขนส่งและการค้า, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม สถิติ สารสนเทศและการสื่อสาร และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การบรรลุผลสำเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืน สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกที่เฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ยังมียังมีการอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล 

การทำงานของคณะผู้แทนรัสเซียในการประชุมจะมุ่งเน้นการส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศของตนในขอบเขตดังกล่าว รวมถึงให้ความใส่ใจในความคิดริเริ่มของเราสำหรับการประชุมของรัฐมนตรีเอสแคปเกี่ยวกับด้านการขนส่งแปซิฟิกต่อไป 

เอสแคป - คณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติระดับภูมิภาคมีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มีสมาชิกทั้งหมด 53 รัฐ รัสเซียเป็นส่วนหนึ่งของเอสแคปนี้ตั้งแต่การก่อตั้งของคณะกรรมการในปี 1947 

อย่างไรก็ตามการประชุมของคณะกรรมการจะสิ้นสุดในวันที่ 19 พฤษภาคม ศกนี้

 

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500
E-mail:
โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88